چهارمین همایش پوشش خطوط لوله ایران

اخبار

 به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام  در نمایشگاه جانبی چهارمین همایش تخصصی پوشش  خطوط لوله می رساند که ثبت نام اولیه شرکتها جهت جانمایی درحال انجام است. (فضای نمایشگاهی محدود)
لذا ازشرکت های همکار که تاکنون نسبت به ارسال فرم  اقدام ننموده اند درخواست میشود بادفتر روابط عمومی همایش تماس گرفته یا نسبت به ارسال فرم ثبت نام اقدام نمایند.

ایمیل روابط عمومی جهت ثبت نام:
adv.iranpipelines@gmail.com

☎️ارتباط با دبیرخانه  همایش:
02188395065
09031229995


By: نشریه خطوط لوله      At: 1398/05/29 18:38:39
افزایش عمر خطوط لوله با بهره گیری از آندهای جریان تزریقی اصلاح شده داخلی

اخبار

پروژه پژوهشی «بهبود تکنولوژی تولید آندهای جریان تزریقی به منظور بهبود مقاومت به خوردگی، سطح خوردگی، خواص مکانیکی، گسیختگی های اتصال و چگالی جریان» با هدف افزایش عمر خطوط لوله انتقال گاز اجرا شد.


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/04/17 09:26:04
بهره برداری از خط سراسری هفتم تا 2 سال آینده

اخبار

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: زمان اجرای طرح خط لوله سراسری هفتم 2 سال است و 2 نیروگاه و صنایع تازه تاسیس در منطقه مکران به گاز طبیعی این خط نیاز دارند.


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/03/24 09:07:14
نخستین دستگاه HOT TAP بومی ایران در مشهد ساخته شد

اخبار

با صرفه جویی بیش از ۶ میلیارد ریالی و به همت مهندسین جوان در منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران نخستین دستگاه HOT TAP صد درصد ایرانی و فاقد نمونه خارجی در مشهد ساخته شد.


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/03/08 10:40:36
آشتی ایران با فروشنده گازی بدعهد

اخبار

وزیر نفت با رشید مردوف وزیر امورخارجه ترکمنستان دیدار کرد تا «با توجه به نظر مثبتی که روسای جمهور دو کشور دارند» همکاری‌های نفتی و گازی بین دو کشور توسعه یابد


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/02/26 10:22:38
سایه تنش با روسیه بر سر بزرگ‌ترین‌ پروژه خط لوله گازی اروپا

اخبار

غول گازی روسیه، گازپروم، که انحصار صادرات گاز از طریق خطوط لوله این کشور را نیز در دست دارد، از ابتدای سال گذشته میلادی توسعه یک خط لوله عظیم برای صادرات مستقیم گاز به آلمان را آغاز کرد.


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/02/13 09:36:54
خطوط ششم و نهم سراسری، میهمان امسال شبکه انتقال گاز هستند

اخبار

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: امسال باقیمانده خط ششم و بخشی از خط نهم سراسری به جمع خطوط انتقال گاز کشور اضافه می‌شود.


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/01/27 10:16:04
مصاحبه ویژه نشریه خطوط لوله با مهندس زنگنه وزیر نفت

اخبار

آقای مهندس زنگنه پس از دیدار با محمد الرحمی وزیر نفت و گاز عمان به شش سوال مدیر مسئول نشریه خطوط لوله نفت و گاز در زمینه خط لوله گاز صادراتی به عمان پاسخ دادند:


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/01/23 08:52:04
رمزگشایی از بدهی نفتی اسرائیل به ایران

News

نحوه معاملات نفتی دو کشور به گونه ای بود که دفتر اسرائیل در شرکت ملی نفت دائر شده و درخواست های واردات نفت ایران بدون فوت وقت بررسی شده و اقدام مقتضی صورت می گرفت.


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/01/18 10:07:13
article-Irancp

اخبار

راهنمای نگارش مقاله کنفرانس حفاظت کاتدی


By: نشریه خطوط لوله      At: 1397/01/19 13:55:46