اولین هفته پیگرانی خطوط لوله ایران

هفته پیگرانی خطوط لوله ایران برای اولین بار، به همت نشریه خطوط لوله نفت و گاز و با همکاری شرکت بین المللی ROSEN یکم تا پنجم مهرماه 1396 در شهرهای شیراز، اهواز، اصفهان، تهران و عسلویه با حضور بیش از 450 نفر از متخصصین صنعت خط لوله کشور برگزار شد.

طی این سمینار پنج روزه مواردی در زمینه مدیریت یکپارچگی خطوط لوله، پیگرانی هوشمند و شناسایی و روش‌های آزمون غیر مخرب از سوی کارشناسان شرکت روزن مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و مهندسین فرهیخته و متخصص صنعت خط لوله به بحث و تبادل نظر در زمینه موارد مطرح شده پرداختند. از نکات بارز این همایش، حضور مدیران منطقه‌ای شرکت‌های خطوط لوله، کارشناسان بازرسی فنی، خوردگی، خطوط لوله و پیگرانی بوده است.

  • اولین روز سمینار در شهر شیراز و در سالن کنفرانس شرکت عملیات انتقال گاز منطقه 5 برگزار شد. حدود 85 نفر از مهندسین شرکت های انتقال گاز استان فارس، شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه فارس، شرکت عملیات انتقال گاز منطقه 5 و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در اولین روز از این سمینار، حضور بهم رساندند. بحث و تبادل نظر در زمینه موارد مطرح شده در پایان سمینار انجام پذیرفت.

 

  • روز دوم سمینار پیگرانی در شهر در سالن کنفرانس اداره آموزشهای فنی و تخصصی شرکت مناطق نفتخیز جنوب در اهواز برگزار شد. حدود 100 نفر متخصصین پیگرانی خطوط لوله از شرکت های گاز استان خوزستان، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی نفت، شرکت عملیات انتقال گاز منطقه یک ، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون و شرکت خطوط لوله و مخابرات استان خوزستان در دومین روز از سمینار پیگرانی حضور یافتند و به تبادل نظر در زمینه موارد مطرح شده پرداختند.

 

 

  • سومین روز برگزاری این همایش در شهر اصفهان و در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان انجام شد. در این روز از سمینار که با حضور 80 نفر از مهندسین محترم شرکت‌های نفت و گاز پارس، خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان، منطقه دو انتقال گاز ایران ، خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان، گاز استان اصفهان، پایانه‌های نفتی ایران، گاز استان اصفهان و شرکت عملیات انتقال منطقه دو، مباحث مرتبط با پیگرانی هوشمند، آزمون‌های غیر مخرب و مدیریت یکپارچگی خطوط لوله مطرح شد.

 

 

  • در چهارمین روز برگزاری سمینار در شهر تهران بیش از 150 نفر از متخصصین صنعت خط لوله کشور از شرکت‌های منطقه سه انتقال گاز ایران، منطقه چهار انتقال گاز ایران، مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، نفت مناطق مرکزی، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه تهران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت نیکو، گاز استان تهران، SGS، مهندسی نفت و گاز، فاز 13، فازهای 22-24، خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت پالایش و پخش، مدیریت اکتشاف، مهندسی و توسعه گاز ایران،  شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز، پایانه‌های نفتی ایران، منطقه هشت عملیات انتقال گاز، گاز استان تهران، ستاد انتقال گاز و وزارت نفت ایران، حضور بهم رساندند.

 

 

  • روز آخر این سمینار در شهر عسلویه و در سایت 1 شرکت نفت و گاز پارس، برگزار شد. حدود 35 نفر از متخصصین خطوط لوله این شرکت در سمینار حضور بهم رسانده و به تبادل نظر در زمینه مدیریت یکپارچگی خطوط لوله و چالش‌های آن در خطوط لوله ایران و سایر مطالب مرتبط با پیگرانی، انواع پیگ‌ها، تکنولوژی‌های نو در این زمینه پرداختند.