تقویم آموزشی

 فرم ثبت نام در دوره های آموزشی (کلیک کنید)

مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران در راستای پیشبرد علمی و فنی صنعت خط لوله اقدام به برگزاری دوره های زیر در سال 96 می نماید.

 

 

ردیف          نام دوره             کد دوره       مدرس       تاریخ برگزاری       محل برگزاری        هزینه ثبت نام    #
1  بازرسی، تست و استانداردهای تعویض پوشش خطوط لوله با استفاده از پوشش‌های نواری 20-12 جناب آقای مهندس صفاری 3-4 دی 1396 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 5,000,000 ريال برگزار شده
2 کارگاه عملی و تئوری ارزیابی پوشش خطوط لوله به روش DCVG همراه با آموزش عملی بر روی خطوط لوله  

مهندس میری

8-9 بهمن 1396

مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام
3 کارگاه عملی و تئوری بازرسی پوشش های مایع خطوط لوله   مهندس پورکناری 10-11 بهمن 1396 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام
4 کارگاه عملی و تئوری  طراحی، تنظیم و عیب یابی انواع ترانس رکتیفایرهای حفاظت کاتدی/ بهمراه انجام تنظیمات روی خط لوله   مهندس تهرانی 14-16 بهمن 1396 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 9.000.000 ريال لینک ثبت نام
5

کارگاه عملی و تئوری اعمال و بازرسی پوشش های کامپوزیتی تعمیراتی خطوط لوله

  مهندس سویزی 29-30 بهمن 1396 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام

کارگاه عملی و تئوری شناخت ، اندازه گیری و رفع جریانهای سرگردانDC

  مهندس آکی 24-25 بهمن 1396 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام
7

دوره عملی حفاظت کاتدی - اندازه گیری سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله– سطح

 

مهندس میری

6-7 اسفند 1396  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال  لینک ثبت نام
کارگاه عملی و تئوری تعمیرات خطوط لوله بر اساس استاندارد ASME-PCC2   مهندس اکبری  8-10 اسفند 1396  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 9.000.000 ريال  لینک ثبت نام 

کارگاه تئوری و عملیHot Tapخط لوله/ بهمراه تست عملی روی خط لوله

   مهندس میرهادی زاده 13-14 اسفند 1396  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله   7.500.000 ريال  لینک ثبت نام 
10

تست، تحویل و بازرسی سیستم های ارتینگ و حفاظت از صاعقه مخازن نفت و گاز

  دکتر رنجبر 15-16 اسفند 1396 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال  لینک ثبت نام

 

 فرم ثبت نام در دوره های آموزشی (کلیک کنید)

 

 

 

 -