تقویم آموزشی

 فرم ثبت نام در دوره های آموزشی (کلیک کنید)

مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران در راستای پیشبرد علمی و فنی صنعت خط لوله اقدام به برگزاری دوره های زیر در سال 96 می نماید.

 

 

ردیف          نام دوره             کد دوره       مدرس       تاریخ برگزاری       محل برگزاری        هزینه ثبت نام    #
1 دوره عملی حفاظت کاتدی - سطح 1: اندازه‌گیری سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله (مخصوص تکنسین)  77312 مهندس میری 1-2 اردیبهشت 97 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام
2 دوره عملی تست c-scan بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج 77224

مهندس بختیاری

2-3 اردیبهشت 97

مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام
3 ریموت مونیتورینگ سیستم حفاظت کاتدی 105 - 3-4 اردیبهشت 97 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام
4 دوره عملی تست PCM بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج 77223  مهندس میری 4-5 اردیبهشت 97 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام
5

حفاظت کاتدی داخلی و خارجی مخازن

503 مهندس آکی 8-9 اردیبهشت 97 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام

کارگاه عملی و تئوری تعمیرات خطوط لوله بر اساس استاندارد ASME-PCC2

7741 مهندس اکبری 15-17 اردیبهشت 97 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 9.000.000 ريال لینک ثبت نام
7

انتخاب پوشش خطوط لوله و سرجوش

201 

-

16-17 اردیبهشت 97  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام
آشنایی با خوردگی و مدیریت خوردگی در سامانه های آب دریا 4023  دکتر مرشد 18-19 اردیبهشت 97  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام

آموزش اعمال و بازرسی تعميرات خطوط لوله با استفاده از كامپوزيت

77233  مهندس سویزی 26-27 اردیبهشت 97 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال لینک ثبت نام
10

ارزیابی خطوط لوله جهت ادامه سرویس بهره‌برداری (FFS For Pipeline)

 4021 مهندس اکبری 23-24 اردیبهشت 97 مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال لینک ثبت نام

 

 فرم ثبت نام در دوره های آموزشی (کلیک کنید)

 

 

 

 -