تقویم آموزشی

مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران برگزار می نماید:

دوره های تخصصی راهگشای صنعت خط لوله در اولین مرکز تست و آموزش عملی خطوط لوله در خاورمیانه ( خانه خطوط لوله ایران)

با اعطای گواهینامه بین المللی از شرکت Technical Production انگلستان

 فرم ثبت نام در دوره های آموزشی (کلیک کنید)

 

ردیف          نام دوره             کد دوره تاریخ برگزاری       محل برگزاری        هزینه ثبت نام   
1 انتخاب پوشش خطوط لوله و سرجوش  201  4-3 تیر مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال
2  بازرسی، تست و ارزیابی خطوط لوله کامپوزیتی غیر فلزی (GRP)  77234  7-6 تیر  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
3 بازرسی مخازن ذخیره براساس API STD653   504  13-12 تیر  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 9.000.000 ريال 
4 اصول اولیه پیگرانی خطوط لوله  101  17-16 تیر  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
 5 دوره عملی تست DCVG بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج  77221  17-16 تیر  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
6 خوردگی توام با تنش در خطوط لوله -SCC  4015  20-19 تیر   مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
7 دوره عملی تست C-SCAN بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج  77224  25-24 تیر   مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
8 ایمنی در عملیات پیگرانی    109 26 تیر مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  3.500.000 ريال 
9 ارزیابی مستقیم خوردگی داخلی خطوط لوله  607 27-26 تیر مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
10  بازرسی و رفع عیوب جوش در خطوط لوله 4024 27-26 تیر مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
11 ارزیابی خطوط لوله جهت ادامه سرویس بهره برداری (FFS)  4021 31-30 تیر مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
12  بازرسی تجهیزات خطوط لوله با استفاده از حافظه مغناطیسی مواد(MMM) 4025 2-1 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
13  طراحي و اجراي سيستم هاي خطوط لوله نفت و گاز بر اساس استانداردهاي ASME B31.4 و ASME B31.8 4016 4-1 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  15.000.000 ريال 
14  بررسی تداخلات و جریان سرگردان DC در سیستم كاتدیك به صورت تئور ی و عملی 77301 8-7 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
15  دوره عملی تست PCM بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج 77223  10-9 مرداد  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
16 معرفی بازرسی برمبنای ریسک در صنایع بالادستی نفت و گاز  404 18-17 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  10.000.000 ريال 
17  ارزیابی منابع تغذیه سوییچینگ حفاظت کاتدی 314 18-17 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
18  حفاظت کاتدی خطوط لوله دریایی 303 18-17 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
19  طراحی سیستم حفاظت کاتدی خط لوله 313 17-16 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
20  دوره عملی حفاظت کاتدی داخلی و خارجی مخازن ( اندازه گیری، تحلیل و عیب‌ یابی) 77331 17-16 مرداد  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
21 دوره عملی طراحی، ساخت، تنظیم و عیب یابی ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدی  77303 18-16 مرداد  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  11.000.000 ريال 
22 مدیریت دانش خوردگی میکروبی در خطوط لوله 601 18-16 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
23 آشنایی با سیستم های مانیتورینگ و کنترل از راه دور حفاظت کاتدی  308 17-16 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
24  ردیابهای پیگ 106 22-21 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
25  کارگاه تئوری و عملی Hot Tap خطوط لوله 7740 24-23 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
26  مدیریت خوردگی در صنعت نفت و گاز 605 29-27 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  12.000.000 ريال 
27  دوره عملی بازرسی پوشش های نواری 77232 29-28 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
28 شناخت و رفع مشکلات حفاظت کاتدی مجتمع های پالایشگاهی، پتروشیمی و منیفلدها  306 5-4 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال
29 کاربرد مکانیزم های شکست در خطوط لوله ECA  4030 4-3 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
30  تعمیرات خطوط لوله دریایی 2010 6-5 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
31  آموزش اعمال و بازرسی تعمیرات خطوط لوله با استفاده از كامپوزیت 77233 7-6 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
32  کارگاه عملی و تئوری تعمیرات خطوط لوله بر اساس استاندارد ASME-PCC2 7741  13-11 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 9.000.000 ريال 
33  استانداردهای توپکران و توپک گیر 1010 15-14 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
34  دوره عملی حفاظت کاتدی ، سطح3 (ارزیابی و عیب یابی و اصلاح سیستم حفاظت کاتدی ) 77313 18-17 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
35  بازرسی خطوط لوله دریایی 405 21-20 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
36 نشت یابهای خط لوله  4010 25-24 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
37 دوره عملی تست، تحویل و بازرسی سیستم های ارتینگ و حفاظت از صاعقه مخازن نفت و گاز 77332  25-24 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله   9.000.000 ريال 

 

 

 فرم ثبت نام در دوره های آموزشی (کلیک کنید)

 

 

 -