تقویم آموزشی

مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران برگزار می نماید:

دوره های تخصصی راهگشای صنعت خط لوله در اولین مرکز تست و آموزش عملی خطوط لوله در خاورمیانه ( خانه خطوط لوله ایران)

 فرم ثبت نام در دوره های آموزشی (کلیک کنید)

 

ردیف          نام دوره             کد دوره تاریخ برگزاری       محل برگزاری        هزینه ثبت نام   
1 انتخاب پوشش خطوط لوله و سرجوش  201  - مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال
2  بازرسی، تست و ارزیابی خطوط لوله کامپوزیتی غیر فلزی (GRP)  77234  - مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
3 بازرسی مخازن ذخیره براساس API STD653   504  - مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 9.000.000 ريال 
4 اصول اولیه پیگرانی خطوط لوله  101  - مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
 5 دوره عملی تست DCVG بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج  77221  17-16 تیر  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
6 خوردگی توام با تنش در خطوط لوله -SCC  4015  20-19 تیر   مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
7 دوره عملی تست C-SCAN بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج  77224  25-24 تیر   مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
8 ایمنی در عملیات پیگرانی    109 - مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  3.500.000 ريال 
9 ارزیابی مستقیم خوردگی داخلی و خارجی خطوط لوله  607 - مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
10  بازرسی و رفع عیوب جوش در خطوط لوله 4024 شهریور ماه مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
11 ارزیابی خطوط لوله جهت ادامه سرویس بهره برداری (FFS)  4021 31-30 تیر مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
12  بازرسی تجهیزات خطوط لوله با استفاده از حافظه مغناطیسی مواد(MMM) 4025 2-1 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
13  طراحي و اجراي سيستم هاي خطوط لوله نفت و گاز بر اساس استانداردهاي ASME B31.4 و ASME B31.8 4016 16-13 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  15.000.000 ريال 
14  بررسی تداخلات و جریان سرگردان DC در سیستم كاتدیك به صورت تئور ی و عملی 77301 - مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
15  دوره عملی تست PCM بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج 77223  10-9 مرداد  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
16 معرفی بازرسی برمبنای ریسک در صنایع بالادستی نفت و گاز  404 18-17 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  10.000.000 ريال 
17  ارزیابی منابع تغذیه سوییچینگ حفاظت کاتدی 314 18-17 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
18  حفاظت کاتدی خطوط لوله دریایی 303 18-17 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
19  طراحی سیستم حفاظت کاتدی خط لوله 313 17-16 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
20  دوره عملی حفاظت کاتدی داخلی و خارجی مخازن ( اندازه گیری، تحلیل و عیب‌ یابی) 77331 17-16 مرداد  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
21 دوره عملی طراحی، ساخت، تنظیم و عیب یابی ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدی  77303 18-16 مرداد  مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  11.000.000 ريال 
22 مدیریت دانش خوردگی میکروبی در خطوط لوله 601 18-16 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
23 آشنایی با سیستم های مانیتورینگ و کنترل از راه دور حفاظت کاتدی  308 17-16 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
24  ردیابهای پیگ 106 22-21 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
25  کارگاه تئوری و عملی Hot Tap خطوط لوله 7740 24-23 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
26  مدیریت خوردگی در صنعت نفت و گاز 605 29-27 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  12.000.000 ريال 
27  دوره عملی بازرسی پوشش های نواری 77232 29-28 مرداد مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
28 شناخت و رفع مشکلات حفاظت کاتدی مجتمع های پالایشگاهی، پتروشیمی و منیفلدها  306 5-4 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال
29 کاربرد مکانیزم های شکست در خطوط لوله ECA  4030 12-11 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  12.000.000 ريال 
30  تعمیرات خطوط لوله دریایی 2010 6-5 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
31  آموزش اعمال و بازرسی تعمیرات خطوط لوله با استفاده از كامپوزیت 77233 7-6 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
32  کارگاه عملی و تئوری تعمیرات خطوط لوله بر اساس استاندارد ASME-PCC2 7741  13-11 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 9.000.000 ريال 
33  استانداردهای توپکران و توپک گیر 1010 15-14 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  9.000.000 ريال 
34  دوره عملی حفاظت کاتدی ، سطح3 (ارزیابی و عیب یابی و اصلاح سیستم حفاظت کاتدی ) 77313 18-17 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله 7.500.000 ريال 
35  بازرسی خطوط لوله دریایی 405 21-20 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
36 نشت یابهای خط لوله  4010 25-24 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله  7.500.000 ريال 
37 دوره عملی تست، تحویل و بازرسی سیستم های ارتینگ و حفاظت از صاعقه مخازن نفت و گاز 77332  25-24 شهریور مرکز آموزشی نشریه خطوط لوله   9.000.000 ريال 

 

 

 فرم ثبت نام در دوره های آموزشی (کلیک کنید)

 

 

 -