تقویم آموزشی تابستان 97

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره های راهگشای صنعت خطوط لوله نفت و گاز را برگزار می نماید
برای مشاهده تقویم آموزشی فایل زیر دانلود نمایید
تقویم آموزشی تابستان 97

 

برای ثبت نام در دوره ها فرم ثبت نام را از اینجا تکمیل نمایید