تماس با ما

نشریه خطوط لوله نفت و گاز

تلفن:

021-88841031

021-88845106

021-88395065

 

 

فکس:

021-89780607

 

موبایل:

09031229995

 

 تلگرام آموزش و تبلیغات: @PipelineMAG