حفاظت کاتدی: اندازه گیری و معیار

 

در کتاب حفاظت کاتدی(اندازه گیری و معیار) سعی شده برای جلوگیری از خطا در برداشت و از      

دست نرفتن اطلاعات، موضوعات مورد توجه استانداردها و نکات فنی آنها تا حد امکان بدون

خلاصه نویسی آورده شود. این کتاب با استفاده از آخرین نسخه استانداردها و مراجع علمی

که در متنبه آنهاارجاع داده است،دریچه ای کوچک در گشایش این فضاست.  

 

نویسندگان : مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

مدیر اجرایی : داود خزایی

سال انتشار 1395

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              نوبت چاپ : اول

                                                                                                                                                             شمارگان : 1000نسخه  

                                                                                                                                                              قیمت : 15000تومان

                                                                                                                                     برای سفارش کتاب فرم زیر را تکمیل نمایید.