خانه خطوط لوله ایران

نشریه خطوط لوله نفت  گاز، با تکیه بر تجربه و تخصص خود در امر برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی و راهگشای صنعت خط لوله، اقدام به احداث واحد آموزشی ویژه با رویکردی فنی و عملی برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف یادگیری و آموزشی نموده است. این آموزشگاه اولین آموزشگاه فنی - عملی در خاورمیانه می‌باشد، این آموزشگاه در زمینی به مساحت 3000 متر مربع واقع در گلدشت کرج با ایجاد بستر لازم، کلیه مباحث و مشکلات مربوط به صنعت خطوط لوله را تحت تدریس اساتید متخصص داخلی و خارجی، مورد بررسی فنی و عملی قرار می‌دهد. 

   

 

 

تجهیزات سایت خانه خطوط لوله ایران

 

Description

Qty.

Unit 

Transformer Rectifier, 1 Ph-50 Hz AC Input, with 50V/25A DC Output, Oil Cooled, Outdoor Type, Smart Type, Constant Current and Constant Voltage, IP54 

2

No.

MMO tubular anode (25x1000 mm) with 3 m Cable 1x10 mm2 XLPE/PVC.

6

No.

Positive Bond Box with Support (4-Terminal,Safe Type, IP 54)  

3

No.

Negative Bond Box with Support (4-Terminal, Safe Type, IP 54 

3

No.

Test Bond Box with Support (4-Terminal, Safe Type , IP54)  

6

No.

Test Point (1-Terminal)  

8

No.

Permanent Cu/CuSo4 Reference Electrode with 20 meters Cable 1x10 mm2 XLPE/PVC 

2

No.

Positive and Negative Cable 1x25 mm2 XLPE/PVC  150 m 

300

meter

Cable 1x10 mm2 XLPE/PVC (Test Cable) 50 m 

270

meter

Cad weld Powder 25 gr. 10 No. 

18

No.

Handy Cap 10 No. 

18

No.

Primer  

1

lit

Graphite Mold for 1x25 mm2 Cable CAD-WELD with Accessories  

2

No.

Wrapping Tape, 4 inch

1

Roll

Coke Breeze Backfill, with 95% Carbon

0.7

Ton

4” PVC Vent Pipe   

15

m

3 Way Splicing kit with line Tap

6

No.

Portable Cu/CuSo4 Reference Electrode

5

No.

Variable Resistor Bond Box with Support (4-Terminals, with 2 No. Variable Resistor 2 Ω - 100 W, IP 54) 

3

No.

AC Box. 4 terminals

2

No.

Mg Anodes

2

No.

 

 

 

دوره های این آموزشگاه در سه فاز برای کلیه تکنسین‌ها، کارشناسان و کارشناسان ارشد فعال در حوزه خطوط لوله و صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شده است.

 

فاز اول

شامل کلیه مباحث پوشش، حفاظت کاتدی و پیگرانی است. در این فاز دوره‌های آموزشی گوناگون در هر یک از زمینه‌های عنوان‌شده برگزار می‌گردد و پس از آن در کنار این دوره‌های آموزشی یک دوره یک یا چند روزه عملی و کارگاهی ( بسته به مباحث)  به عنوان دوره تکمیلی برگزار خواهد شد.

مباحث مورد بررسی در زمینه پوشش:

 • انتخاب پوشش خطوط لوله و سرجوش
 • بازرسی پوششهاي مایع خطوط لوله زیر زمینی
 • ارزیابی پوشش خطوط لوله زیرزمینی
 • عیویب پوشش بعد از بهره برداری
 • اهمیت آماده سازی سطح در اجرای پوشش خطوط لوله/بررسی ویژه آماده سازی سطوح خطوط لوله
 • انتخاب پوشش های داخلی و خارجی مخازن
 • تعمیرات پوشش خطوط لوله دریایی
 • بازسی رنگ و پوشش
 • بازرسی پوشش خطوط لوله
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی پوشش خطوط لوله
 • آشنایی با کامپوزیتهای تعمیراتی خطوط لوله و استانداردهای مرتبط
 • آشنایی با سیستم پوشش خارجی خطوط لوله (3LPE)
 • اعمال پوشش مایع بر روی خطوط لوله
 • اعمال و تست­های پوشش سرجوش خطوط لوله
 • تست‌های پوشش خطوط لوله
 • دوره عملی تست DCVG بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج
 • دوره عملی تست CIPS بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج
 • دوره عملی تست PCM بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج
 • دوره عملی تست C-Scan بر روی خطوط لوله به همراه تحلیل نتایج
 • دوره آزمایشگاهی تستهای پوشش (نواری و مایع)
 • دوره عملی بازرسی پوشش های مایع خطوط لوله
 • دوره عملی بازرسی پوشش های نواری
 • دوره عملی اعمال و بازرسی پوشش های کامپوزیتی تعمیراتی بر روی خطوط لوله
 • بازرسی، تست و ارزیابی خطوط لوله کامپوزیتی غیر فلزی (GRP)
 • تعمیرات پوشش خطوط لوله

 

مباحث مورد بررسی در زمینه حفاظت کاتدی

 • بررسي تداخلات و جريان سرگردان DC در سيستم كاتديك به صورت تئوري و عملي
 • دوره عملی احداث بستر سطحی سیستم حفاظت کاتدی
 • دوره عملی طراحی، ساخت، تنظیم و عیب­یابی ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدی
 • دوره عملی انتخاب، نصب و اندازه‌گیری کوپن‌های حفاظت کاتدی
 • دوره عملی شناخت، اندازه‌گیری و تحلیل القا جریان متناوب بر روی خطوط لوله
 • دوره عملی حفاظت کاتدی - اندازه گیری سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله (مخصوص تکنسین)
 • دوره عملی حفاظت کاتدی - اندازه­گیری و تحلیل نتایج خطوط لوله
 • دوره عملی حفاظت کاتدی – ارزیابی و عیب‌یابی سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله
 • دوره عملی حفاظت کاتدی داخلی و خارجی مخازن - اندازه­گیری، تحلیل و عیب‌یابی
 • تست، تحویل و بازرسی سیستم‌های ارتینگ و حفاظت از صاعقه مخازن نفت و گاز

 

مباحث مورد بررسی در زمینه پیگرانی

 • اصول اولیه پیگرانی
 • تحلیل نتایج پیگرانی
 • مدیریت جامع خطوط لوله (PIMS)
 • روشهای تعمیراتی خطوط لوله
 • روش های بازرسی خطوط لوله غیر قابل پیگرانی
 • ردیابهای پیگ
 • روش هاي بازرسي خطوط لوله گاز شهري (غيرقابل پيگراني)
 • ROV
 • و غیره

 

مباحث مربوط به تعمیرات خطوط لوله

 • کارگاه تئوری و عملی Hot Tap خط لوله
 • کارگاه عملی و تئوری تعمیرات خطوط لوله بر اساس استاندارد ASME-PCC2

 

 

فاز دوم

فاز دوم این مرکز آموزشی کلیه مباحث مربوط به مخازن، پیگرانی و نشتی یابی را در بر می گیرید.

 

مباحث مربوط به مخازن

 • بازرسی فنی مخازن
 • سیستم‌های ارتینگ مخازن نفت و گاز
 • حفاظت کاتدی مخازن
 • و غیره

 

فاز سوم

در فاز سوم در نظر گرفته شده در این مرکز آموزشی، مباحث مربوط به تعمیرات خطوط لوله از جمله موارد ذیل بررسی خواهد شد:

 • نشت یابهای خطوط لوله
 • مکانیزمهای تخریب در خطوط لوله
 • تست هیدرواستاتیک خطوط لوله
 • رفع نشتي خطوط لوله دريايي و زيرزميني
 • API 571
 • SCC در خطوط لوله
 • طراحی خطوط لوله
 • ارزیابی ریسک و مدیریت یکپارچگی خطوط لوله
 • بازرسی بر مبنای ریسک بر اساس استاندارد API 580/581
 • ارزیابی کمی ریسک (QRA)
 • روش‌های متداول و نوین تعمیرات خطوط لوله نفت و گاز
 • مدیریت یکپارچگی خطوط لوله انتقال
 • FFS(fitness for service assessment)
 • FRA

مباحث مرتبط با تکنولوژی

 • نشت‌یابی
 • ریموت مونیتورینگ
 • پهپاد و PIMS
 • نرم افزارهای تخصصی