دریافت فرم ثبت نام

 

 

افراد متقاضی جهت قطعی نمودن ثبت نام حضور فردی در اولین  سمینار  تخصصی کاربرد کامپوزیت در صنعت نفت و گاز فرم ذیل 

 را تکمیل  نموده و از طریق یکی از  راه های زیر ارسال نمایید .

 

فرم ثبت نام در اولین سمینار کاربرد کامپوزیت در صنعت نفت و گاز

 شماره فکس:  02189780607 

 ایمیل : mepipeline@gmail.com