دوره ارزیابی خطوط لوله جهت ادامه سرویس بهره برداری (FFS for Pipelines)

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " ارزیابی خطوط لوله جهت ادامه سرویس بهره برداری (FFS for Pipelines) " را برگزار نمود.

این دوره 2 روزه (23 و 24 اردیبهشت ماه 97) و به مدت 16 ساعت با حضور جمعی از مهندسین و متخصصین صنعت خط لوله، در محل مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران برگزار گردید. 

در این دوره مطالب زیر عنوان گردید:

  • مقدمه ای بر استاندارد های خطوط لوله
  • بررسی عیوب خطوط لوله از ساخت، نصب و حین سرویس
  • انواع خوردگی در خطوط لوله
  • ارزیابی خوردگی خطوط لوله بر اساس استاندارد های طراحی و ساخت
  • ارزیابی خوردگی بر اساس استاندارد ASMEB31G سطح صفر
  • ارزیابی خوردگی بر اساس استاندار ASMEB31G سطح 1
  • ارزیابی خوردگی بر اساس AS MEB31G سطح 2
  • مفاهیم اعمال تنش و نیرو در سطح 3 بازرسی
  • ارزیابی سایر عیوب غیر از خوردگی بر اساس استاندارد های مرتبط
  • خروجی FFS

 

همچنین در پايان دوره جمع‌بندي و پرسش و پاسخ در راستاي بهبود راندمان دوره ميان استاد و مهندسين حاضر در جلسه صورت گرفت و در آخر به شرکت کنندگان این دوره، گواهی حضور در دوره آموزشی از طرف موسسه Technical Production اعطا گردید.

f8b8548a4e48c5cd19c586b672f7a40a