دوره انتخاب پوشش و سرجوش خط لوله

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " انتخاب پوشش سرجوش خط لوله " را برگزار نمود.

این دوره 2 روزه (16 و 17 اردیبهشت ماه 97) و به مدت 16 ساعت با حضور جمعی از مهندسین و متخصصین صنعت خط لوله، در محل مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران برگزار گردید.

در این دوره مطالب زیر عنوان گردید:

- مبانی انتخاب سیستم پوشش بر اساس استاندارد NACE

- خصوصیات یک سیستم پوششی کارا و موثر

- انواع سیستمهای پوششی خارجی خطوط لوله زیر زمینی

- سیستمهای پوششی داخلی خطوط لوله بر اساس عملکرد

- انواع پوشش های مورد استفاده در سرجوشهای داخلی و خارجی خطوط لوله

- عیویب و صدمات وارده به پوشش ها در احداث با اشاره به مطالعات موردی

- بازرسی پوشش ها

- اهم استانداردهای پوشش خطوط لوله

همچنین در پايان دوره جمع‌بندي و پرسش و پاسخ در راستاي بهبود راندمان دوره ميان استاد و مهندسين حاضر در جلسه صورت گرفت و در آخر به شرکت کنندگان این دوره، گواهی حضور در دوره آموزشی از طرف نشریه خطوط لوله نفت و گاز اعطا گردید.