دوره بازرسی، تست و استاندارهای تعویض پوشش خطوط لوله با استفاده از پوشش‌های نواری

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره تئوری و عملی " بازرسی، تست و استاندارهای تعویض پوشش خطوط لوله با استفاده از پوشش‌های نواری " را برگزار نمود.

این دوره 2 روزه (3 ام الی 4 ام دی ماه 96) و به مدت 16 ساعت با حضور جمعی از مهندسین و متخصصین صنعت خط لوله، در محل مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران برگزار گردید.

در این دوره مطالب زیر عنوان گردید:

  • معرفی سیستم پوششی نوار عایقی
  • تعاریف و استانداردهای مرتبط
  • خواص نوار های عایقی و عوامل موثر برانتخاب پوشش مناسب
  • تجهیز كارگاه و كنترل اقلام عایقی قبل از اعمال
  • نحوه نظارت بر اعمال سیستم پوششی نوار)حفاری- آماده سازی سطح- اعمال)
  • آشنایی با عیوب اجرایی و آزمایش‌های كنترل كیفی و گزارشات روزانه
  • آزمایش چسبندگی و تجزیه و تحلیل عوامل ضعف آن
  • تعمیرات پوشش و دفن لوله

همچنین در پايان دوره تست چسبندگی نوار انجام شد و جمع‌بندي و پرسش و پاسخ در راستاي بهبود راندمان دوره ميان استاد و مهندسين حاضر در جلسه صورت گرفت. به شرکت کنندگان این دوره، گواهی حضور در دوره آموزشی از طرف نشریه خطوط لوله نفت و گاز و Technical Production انگلستان اعطا می‌گردد.

5070c2f3e962f7db0d1fc191d61e7ac1