دوره طراحی، تنظیم و عیب یابی انواع ترانس رکتیفایرهای حفاظت کاتدی

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " کارگاه عملی و تئوری طراحی، تنظیم و عیب یابی انواع ترانس رکتیفایرهای حفاظت کاتدی " را برگزار نمود.

این دوره 3 روزه (5 تا 7 اسفندماه 96) و به مدت 24 ساعت با حضور جمعی از مهندسین و متخصصین صنعت خط لوله، در محل مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران برگزار گردید. 

در این دوره مطالب زیر عنوان گردید:

- طراحی انواع ترانس رکتیفایر

- راه اندازی انواع ترانس رکتیفایر

- رفع عیب انواع ترانس رکتیفایر

- بازرسی و تست انواع ترانس رکتیفایر

- بررسی کنترلر انواع رکتیفایر

- بررسی ترانس خورشیدی و  سویچینگ

همچنین در پايان دوره جمع‌بندی و پرسش و پاسخ در راستای بهبود راندمان دوره، ميان استاد و مهندسين حاضر در جلسه صورت گرفت و در آخر به شرکت کنندگان این دوره، گواهی حضور در دوره آموزشی از طرف موسسه Technical Production انگلستان اعطا گردید.