دومین هفته پیگرانی خطوط لوله ایران

هفته پیگرانی خطوط لوله ایران برای دومین بار، به همت نشریه خطوط لوله نفت و گاز و با همکاری شرکت بین المللی KTN از 30 تیر تا 3 مرداد 1397 در شهرهای شیراز، اهواز، اصفهان، تهران و عسلویه با حضور بیش از 500 نفر از متخصصین صنعت خط لوله کشور برگزار شد.

طی این سمینار پنج روزه مواردی در زمینه شناخت خطوط لوله چالش برانگیز برای پیگرانی ، انواع روشهای و تجهیزات پیگرانی خطوط لوله چالش برانگیز،پیگرانی  MFL و UT : مزایا و تفاوتها مورد بررسی قرار گرفت و در پایان کارشناسان نفت به بحث و تبادل نظر در زمینه موارد مطرح شده پرداختند. از نکات بارز این همایش، حضور مدیران منطقه‌ای شرکت‌های خطوط لوله، کارشناسان بازرسی فنی، خوردگی، خطوط لوله و پیگرانی بوده است.

 

  •  اولین روز سمینار در شهر شیراز و در سالن کنفرانس شرکت منطقه 5عملیات انتقال گاز برگزار شد. حدود 80 نفر از مهندسین شرکت های انتقال گاز استان فارس، گاز استان یاسوج، مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز پارس، شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه فارس، شرکت منطقه 5 عملیات انتقال گاز و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و دانشگاه صنعتی شیراز در اولین روز از این سمینار، حضور بهم رساندند. بحث و تبادل نظر در زمینه موارد مطرح شده در پایان سمینار انجام پذیرفت.

 

  • روز دوم سمینار پیگرانی در شهر در سالن کنفرانس اداره آموزشهای فنی و تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز برگزار شد. حدود 100 نفر متخصصین پیگرانی خطوط لوله از شرکت های گاز استان خوزستان، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و زیرمجموعه ها(بهره برداری نفت و گاز کارون، بهره برداری نفت و گاز مارون، بهره برداری نفت و گاز  مسجدسلیمان، بهره برداری نفت و گاز  آغاجری، بهره برداری نفت و گاز گچساران )، شرکت ملی نفت، شرکت منطقه یک عملیات انتقال گاز و شرکت خطوط لوله و مخابرات استان خوزستان و طرح اتیلن غرب، پتروشیمی کاویان، مهندسی و توسعه نفت، نفت مناطق مرکزی ایران، پتروشیمی رازی در دومین روز از سمینار پیگرانی حضور یافتند و به تبادل نظر در زمینه موارد مطرح شده پرداختند. 

 

 

  • در سومین روز برگزاری سمینار در شهر تهران بیش از 210 نفر از متخصصین صنعت خط لوله کشور از شرکت‌های منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران، منطقه چهار انتقال گاز ایران،منطقه 7 عملیات انتقال گاز ایران، منطقه9 عملیات انتقال گاز ایران، مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، نفت مناطق مرکزی، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه تهران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت نیکو، گاز استان تهران، SGS، مهندسی و توسعه نفت ایران، خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب، خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت پالایش و پخش، مدیریت اکتشاف، مهندسی و توسعه گاز ایران،  شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز، پایانه‌های نفتی ایران، منطقه هشت عملیات انتقال گاز، گاز استان تهران،نفت و گاز پارس، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران،مجتمع گاز پارس جنوبی،پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صادرات گاز ایران، گاز استان قزوین، شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، ستاد انتقال گاز ایران و وزارت نفت ایران، حضور بهم رساندند.

 

 

 

  • در چهارمین روز این سمینار که در شهر عسلویه و در سایت 1 شرکت نفت و گاز پارس، برگزار شد. بیش از  60 نفر از متخصصین خطوط لوله از پایانه های نفتی ایران، مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز پارس این شرکت در سمینار حضور بهم رساندند.

 

 

  • سرانجام آخرین روز  این همایش در شهر اصفهان و در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان با حضور حدود60 نفر از مهندسین محترم شرکت‌های نفت و گاز پارس، خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان و شرکت منطقه دو عملیات انتقال گاز ، خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان دانشگاه صنعتی اصفهان، بازرسی و مهندسی ایران، پایانه‌های نفتی ایران، گاز استان لرستان؛  برگزارشد.