سالنامه رومیزی

 

 

این سالنامه برای سومین سال متوالی در حال هماهنگی برای سال 1397 می باشد  که شرکتها میتوانند جهت معرفی خدمات خود از صفحه تبلیغاتی پشت هرماه استفاده نمایند.

 

سالنامه رومیزی صنعت  خطوط لوله نفت و گاز

عنوان آگهی

هزینه (میلیون ریال)

آگهی در پشت هرماه مربوط به سالنامه

35

-        تخفیف درج آگهی دوماه:  10 درصد.

-        تخفیف درج آگهی سه ماهه :  20 درصد.

-        هزینه خرید سالنامه 500،000 ریال می باشد .

-        هزینه ارسال به عهده سفارش دهنده است .

-        این سالنامه در بین مدیران دولتی نفتی توزیع می گردد.