فرمت مقالات

 

برای دریافت فرمت نگارش مقاله در اولین سمینار تخصصی کاربرد کامپوزیت در صنعت نفت و گاز بر روی لینک زیر کلیک کنید .

 

 فرمت مقالات اولین سمینار کاربرد کامپوزیت در صنعت نفت و گاز

 

مهلت ارسال مقاله تا 15 فرودین ماه 1399 می باشد . 

مقالات برتر از طرف شرکت های اسپانسر مورد حمایت مادی قرار خواهند گرفت .