نشریه خطوط لوله نفت و گاز

شماره های پیشین نشریه خطوط لوله نفت و گاز را از لینک های زیر می توانید دانلود کنید

همچنین برای اخذ اشتراک نشریه شماره های جدید می توانید وارد صفحه اشتراک شده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

تعرفه اشتراک نشریه در اینجا قابل مشاهده می باشد

ارسال برای تمامی زیرمجموعه های وزارت نفت به صورت رایگان صورت می گیرد.

 

نشریه شما ره 1 

 

نشریه شما ره 2 

 

نشریه شما ره 3 

 

نشریه شما ره 4 

 

نشریه شما ره 5 

 

نشریه شما ره 6 

 

نشریه شما ره 7 

 

نشریه شما ره 8 

 

 نشریه شما ره 9 

 

 

علاقمندان به ارسال مقاله، یادداشت و نکات فنی می توانند مطالب خود را به ایمیل paper@mepipeline.com ارسال نمایند، پس از آن هماهنگی لازم به منظور بررسی و چاپ مقاله صورت می پذیرد.

کانال تلگرام