همایش پوشش و پیگرانی 1397


اطلاعیه به تعویق افتادن چهارمین همایش تخصصی پوشش و سومین همایش تخصصی پیگرانی خطوط لوله ایران1397

احتراما به اطلاع کلیه شرکتها و متخصصین همراه چهارمین همایش تخصصی پوشش و سومین همایش تخصصی پیگرانی خطوط لوله ایران میرساند که بنا به توصیه راهبردی وزارت نفت ( نامه پیوست)، وضعیت نابسامان فعلی صنعت نفت و به دلیل مشکلاتی که خارج از حیطه اختیارات نشریه خطوط لوله نفت و گاز به وجود آمده؛ علیرغم تمامی تلاشهای صورت گرفته ، برگزاری همایش ها و نمایشگاه مذکور تا بهبود شرایط شرکتهای داخلی و امکان حمایت حداکثری وزارت نفت به تعویق خواهد افتاد. نتیجه بررسی مقالات دریافتی بعد از مشخص شدن زمان همایش؛ اعلام خواهد گردید.
ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شرکتها و متخصصینی که همیشه همراه و همگام نشریه خطوط لوله بوده اند ، به اطلاع میرساند که کلیه فعالیت های آموزشی و انتشاراتی این نشریه به قوت خود باقی است.امید است کشور عزیزمان ایران با عبور از این برهه؛ پای در دوران شکوفایی جدیدی نهد.