پوشش های مایع
 

 

طي دهه‌هاي گذشته انواع مختلفي از پوشش‌هاي محافظ براي كنترل خوردگي سطوح داخلي وخارجي خطوط لوله انتقال مورد استفاده قرار گرفته است؛ از پوشش‌هاي پايه قير زغال‌سنگي و پوشش‌هاي پايه قير نفتي گرفته تا پوشش‌هاي پلي‌اتيلن دو لايه، پلي‌اتيلن سه‌لايه، پوشش‌هاي تك‌لايه، ‌دولايه و سه‌لايه اپوكسي با اتصال ذوبي، پوشش‌هاي مايع چندجزيي اپوكسي، پلي‌يورتان و پلي‌يوريا و درنهايت، پوشش‌هاي كامپوزيت پايه پليمري. هر يك از اين پوشش‌ها كه داراي مزايا و معايب مختلفي هستند، نسلي از پوشش‌هاي محافظ خطوط انتقال را تشكيل مي‌دهند. از اين ميان، پوشش‌هاي مايع دوجزيي اپوكسي، پلي‌يورتان و پلي‌يوريا به‌عنوان نسل جديدتري از پوشش‌هاي محافظ خطوط انتقال مطرح شده و سالياني است كه در اين صنعت، هم براي كنترل خوردگي سطوح داخلي لوله و هم سطوح خارجي آن، و هم براي كاهش اصطكاك داخلي خطوط لوله استفاده مي‌شود.