پوشش های مایع
◀️کتاب پوششهای مایع در صنعت خطوط لوله▶️
 
 
 
‼️توجه: جهت اضافه شدن به  دایرکتوری توليدكنندگان و تامين كنندگان پوششهاي مايع مورد استفاده در صنعت خطوط لوله در این کتاب ،با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.
️02188841031//02188398065//02188825106☎
09031229995
 
⭕️این کتاب بعد از چاپ از طریق ناشر این کتاب؛ نشریه خطوط لوله نفت و گاز از طریق لینک تلگرام نشریه و یا شماره های فوق قابل تهیه خواهد بود.
 
محتوا:کتاب پوششهاي مايع در صنعت خطوط لوله  به استفاده از پوششهاي مايع چند جزئي شامل اپوكسي، پلي يورتان و پلي يوريا در صنعت خطوط لوله انتقال نفت، گاز و آب پرداخته است. اين پوششها مي‌توانند هم به منظور كاهش خوردگي سطوح داخلي و خارجي خطوط انتقال و هم به‌منظور كاهش اصطكاك سطوح داخلي با سيال مورد استفاده قرار گيرند. بخشهاي مختلف اين كتاب عبارتند از:
  بخش اول: معرفي پوششها (شامل مقدمه اي از شيمي پوششها و معرفي استانداردهاي مربوطه) و مقايسه استانداردها
  بخش دوم: مشخصات فني مورد نياز براي پوششهاي مايع (شامل جداول مشخصات فني پوششهاي مايع در استانداردهاي مربوطه)
  بخش سوم: بازرسي فني (شامل جداول نحوه بازرسي فني قبل/حين/بعد از اجراي پوششهاي مايع در استانداردهاي مربوطه)
  بخش چهارم: روش انجام آزمايشها (شامل معرفي روش انجام مهمترين و رايج‌ترين آزمونهاي كنترل كيفي پوششهاي مايع با استناد به استانداردها)
  بخش پنجم: برخي نكات اجرايي (شامل بيان برخي از تجربيات نويسنده طي ساليان گذشته در خصوص پوششهاي مايع از جمله بيان مشكلات و برخي راهكارها)
  بخش ششم: مروري بر تحقيقات گذشته (شامل بررسي برخي از مقالات، گزارشات ومنابع اطلاعاتي موجود در زمينه بكارگيري پوششهاي مايع در صنعت خطوط انتقال)
 
 ضميمه 1: برخي اطلاعات فني مفيد
  ضميمه 2: جداول مربوط به کد فام نهايي رنگها (Ral colour)
  ضميمه 3: فهرست توليدكنندگان/تامين كنندگان پوششهاي مايع مورد استفاده در صنعت خطوط لوله
 
83e54bf0266b2aa952967de9fa8dc4fd