چهارمین همایش پوشش خطوط لوله ۱۳۹۸

 

 

چهارمین  همایش تخصصی پوشش خطوط لوله ایران در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۸ با حضور خبرگان صنعت خط لوله کشور، برندهای  پوشش  خطوط لوله ، به همراه نمایشگاه جانبی در مرکز همایشهای سالن حجاب برگزار گردید. در این همایش، بالغ بر ۶۰۰ نفر شرکت کننده از فعالان این صنعت از بخش‌های خصوصی و دولتی حضور داشتند. نمایشگاه جانبی این همایش با حضور بالغ بر ۳۰ شرکت داخلی و چند شرکت خارجی برگزار شد.