کتاب راهنمای انتخاب پوشش

 این کتاب ، ایده ای چندین ساله است که به منظور رفع بخشی از نیازهای همکاران عزیز مزارت نفت در ذهن بوده و هیچ فرصتی بهتر از همایش پوشش خطوط لوله ایران برای انتشار آننبوده است

 

 

گردآورنده :  حمید رضا اطلاعی

 

سال انتشار : 1394

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              نوبت چاپ : اول

                                                                                                                                                             شمارگان : 1000نسخه  

                                                                                                                                                              قیمت : 18000تومان

                                                                                                                                     برای سفارش کتاب فرم زیر را تکمیل نمایید.