کتاب مقدمه ای بر پیگرانی خط لوله

در این کتاب شرح و تعریفی ساده از پیگ های مورد استفاده در خطوط لوله و قابلیت های آن آمده است. این کتاب هردو مدل اصلی ابزار پیگرانییعنی پیگ های عمومی( مورد استفاده برای تمیزکاری، جداسازی یا تخلیه آب)، و بازرسی از درون خط لوله (پیگ هوشمند) که اطلاعاتی درباره شرایط خط لوله و نیز اندازه و محل هرگونه مشکلی ارائه می کنند را در بر میگیرد.

کتاب مقدمه ای بر پیگرانی خط لوله برای هرکسی که نیاز به آشنایی با این تکنولوژی مهم دارد، بسیار ارزشمند خواهد بود و همچنین به آن دسته از بهره بردارانی هم که پیش از این از پیگ ها یا خدمات پیگرانی استفاده کرده اند، ایده بهتری می دهد که چگونه می توانند به لحاظ مالی از پیگ ها و پیگرانی استفاده مفیدتری نمایند یا اینکه چگونه برای اهداف مختلف از آنها استفاده کنند.

 

 

مترجم:  اشکان دانش مسلک

 

سال انتشار :1396

 

 

                                                                                                                                                              نوبت چاپ : اول

                                                                                                                                                             شمارگان : 1500نسخه  

                                                                                                                                                              قیمت : 18000تومان

 

با مشارکت شرکت ZOGPI

                                                                                                                                     برای سفارش کتاب فرم زیر را تکمیل نمایید.