کتاب های مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران

مرکز تحقیقات خطوط لوله ایران با چندین سال سابقه در امر برگزاری دوره های تخصصی  و اجرای همایش های بین المللی در صنعت خطوط لوله ، با انتشار کتب تخصصی در این زمینه تلاش میکند تا بتواند در حد وسع خود راهگشای مشکلات صنعت نفت و گاز باشد.

کتاب های منتشر شده به شرح زیر می باشد: 

 

کتاب حفاظت کاتدی(اندازه گیری و معیار)

در این کتاب سعی شده برای جلوگیری از خطا در برداشت و از دست نرفتن اطلاعات، موضوعات مورد توجه استانداردها و نکات فنی آنها تا حد امکان بدونخلاصه نویسی آورده شود. این کتاب با استفاده از آخرین نسخه استانداردها و مراجع علمی که در انتهای  آنها ارجاع داده است، دریچه ای کوچک در گشایش این فضاست.  

 

نویسندگان : مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

سال انتشار 1395

                                                                                                                                                              نوبت چاپ : اول

                                                                                                                                                             شمارگان : 1000نسخه  

                                                                                                                                                              قیمت : 15000تومان

                            

 

 

 

 

 

 

 

کتاب مقدمه ای پیگرانی خطوط لوله

در این کتاب شرح و تعریفی ساده از پیگ های مورد استفاده در خطوط لوله و قابلیت های آن آمده است. این کتاب هردو مدل اصلی ابزار پیگرانی یعنی پیگ های عمومی( مورد استفاده برای تمیزکاری، جداسازی یا تخلیه آب)، و بازرسی از درون خط لوله (پیگ هوشمند) که اطلاعاتی درباره شرایط خط لوله و نیز اندازه و محل هرگونه مشکلی ارائه می کنند را در بر میگیرد.

کتاب مقدمه ای بر پیگرانی خط لوله برای هرکسی که نیاز به آشنایی با این تکنولوژی مهم دارد، بسیار ارزشمند خواهد بود و همچنین به آن دسته از بهره بردارانی هم که پیش از این از پیگ ها یا خدمات پیگرانی استفاده کرده اند، ایده بهتری می دهد که چگونه می توانند به لحاظ مالی از پیگ ها و پیگرانی استفاده مفیدتری نمایند یا اینکه چگونه برای اهداف مختلف از آنها استفاده کنند.

 

 

مترجم:  اشکان دانش مسلک

 سال انتشار :1396

                                                                                                                                                               نوبت چاپ : اول

                                                                              شمارگان : 1500نسخه  

                                                                                  قیمت : 18000تومان

 

با مشارکت شرکت ZOGPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب راهنمای پوشش خطوط لوله

 این کتاب ، ایده ای چندین ساله است که به منظور رفع بخشی از نیازهای همکاران عزیز مزارت نفت در ذهن بوده و هیچ فرصتی بهتر از همایش پوشش خطوط لوله ایران برای انتشار آن نبوده است

 

 

گردآورنده :  حمید رضا اطلاعی

 

سال انتشار : 1394

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              نوبت چاپ : اول

                                                                                                                                                             شمارگان : 1000نسخه  

                                                                                                                                                              قیمت : 18000تومان

                                                                                                            

 

 

 

 

 a