افزایش عمر خطوط لوله با بهره گیری از آندهای جریان تزریقی اصلاح شده داخلی
برای نخستین بار در ایران محقق می شود:
افزایش عمر خطوط لوله با بهره گیری از آندهای جریان تزریقی اصلاح شده داخلی
 
پروژه پژوهشی «بهبود تکنولوژی تولید آندهای جریان تزریقی به منظور بهبود مقاومت به خوردگی، سطح خوردگی، خواص مکانیکی، گسیختگی های اتصال و چگالی جریان» با هدف افزایش عمر خطوط لوله انتقال گاز اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران؛ سعید توکلی مدیرعامل شرکت، با اشاره به اهمیت طراحی و اجرای این پروژه گفت: با توجه به کاربرد وسیع سیستم های حفاظت کاتدی در خطوط لوله و تجهیزات شرکت ملی گاز ایران، بهینه سازی این سیستم با هدف دستیابی به بازدهی بالاتر از اهمیت خاصی برخوردار بود.
سعید توکلی افزود: برای نخستین بار، تحقیقات جامع در این زمینه انجام می شود و پیش از این مطالعات جامعی در زمینه تاثیر عوامل مختلف بر مشخصات مکانیکی چدن پر سیلیس صورت نگرفته بود.
به گفته وی، این پروژه می­تواند سبب افزایش عمر، بالا بردن کیفیت (حفاظت بهتر از تجهیزات و خطوط انتقال) و در ادامه، بی نیازی از واردات و کاهش هزینه ها شود.
 
 
 
 
این مقام مسئول تاکید کرد: استفاده از روش حفاظت کاتدی از نوع جریان تزریقی با استفاده از آندهای چدن پر سیلیس، یکی از روش های پر کاربرد در محافظت از لوله های زیر زمینی و تجهیزات در معرض خوردگی است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ادامه داد: در این پروژه، پس از بررسی شرایط موجود در استفاده از این آندها، تمهیدات مختلف شامل استفاده از عناصر آلیاژی مکمل، بهینه سازی روش و پارامترهای ریخته گری و عملیات حرارتی با لحاظ کردن صرفه اقتصادی و نیز استانداردهای مرتبط با هدف بهینه سازی چگالی جریان، مقاومت و نرخ خوردگی، سطح خوردگی آند و خواص مکانیکی آن بررسی شد.
وی تصریح کرد: دستورالعمل های بهینه سازی شده برای تولید این آندها تدوین و نمونه عملی آن آزمایش شده است.
توکلی اعلام کرد: بهبود کیفیت و در نتیجه، عمر بالاتر آندها و اتصالات آن می تواند تاثیر به سزایی در صرفه جویی اقتصادی شرکت داشته باشد و زمینه را جهت خودکفایی و توسعه های بیشتر مهیا کند.
وی با اشاره به ویژگی های این پروژه گفت: بهینه سازی فرآیند تولید آندهای پر سیلیس، در سطح جهانی یکی از زمینه های پویا در بعد تحقیقاتی و نیز در بعد اجرایی بوده و هم اکنون در حال تکامل است.
 
 مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ادامه داد: استفاده از ترکیب آلیاژی جدید، طراحی تکنولوژی ریخته گری و عملیات حرارتی مناسب و کارا به همراه ارایه پارامترهای فرآیند، از جنبه های نوآوری این محصول در صنعت داخلی است.
توکلی با بیان این که پروژه یادشده در 13 مرحله ، عملیاتی شده است، اظهار داشت: این پروژه پس از شناسایی عوامل و شرایط محیطی موثر بر آندهای جریان القایی، بررسی ترکیب آلیاژی و روش ساخت آند چدن پر سیلیس در ایران و طبقه بندی انواع خرابی های آن، بررسی تاثیر عوامل محیطی بر طول عمر مفید آندها و... اجرایی شده است.

نشریه خطوط لوله      1397/04/17 09:26:04