خطوط ششم و نهم سراسری، میهمان امسال شبکه انتقال گاز هستند

سعید توکلی، درباره برنامه‌های شرکت انتقال گاز در سال 97: امسال باقیمانده خط لوله انتقال گاز ششم سراسری، بخشی از خط نهم سراسری شامل دهگلان تا میاندوآب و همچنین خطوط فرعی مانند خط کاشمر راه‌اندازی می‌شود. 
وی جمع این خطوط را حدود هزار کیلومتر خط انتقال گاز فشار قوی اعلام کرد و افزود: طول خطوط انتقال گاز در حال حاضر 36 هزار و 200 کیلومتر است که در افق 1404، به 45 هزار کیلومتر می‌رسد.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ادامه داد: دستیابی به این هدف ایجاب می‌کند تا مراکز بهره‌برداری به 60 مرکز و 81 ایستگاه کنونی به 130 ایستگاه تقویت فشار ارتقا یابد. 
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای امسال، شرکت انتقال گاز موظف به انجام 65 مورد تعمیرات اساسی توربوکمپرسورها و واحدهای تقویت فشار، تعویض پوشش برای بیش از 252 کیلومتر از خطوط لوله و اجرای پروژه‌های خرد در تمامی مناطق عملیاتی انتقال گاز است.
وی افزود: اجرای پیگرانی هوشمند در بیش از یک هزار و 850 کیلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوی، از دیگر برنامه‌های امسال است که در زمینه انتقال گاز از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا امنیت شبکه انتقال ارتباط مستقیم با سلامت خطوط دارد و پیگرانی هوشمند سبب کنترل دقیق کیفیت شبکه خطوط انتقال است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز، تغییر کلاس 28 کیلومتر از خطوط انتقال را از دیگر برنامه‌های این شرکت اعلام کرد و گفت: همه خطوط پس از کنترل همیشگی، در صورتی که دچار خردگی یا افت کیفیت و ضخامت لازم شده باشند، برای دستیابی به کیفیت استاندارد تعویض می‌شوند. 
توکلی اظهار کرد: امسال هفت ایستگاه تقویت فشار به همراه واحدهای یدک در نقاط مختلف شبکه انتقال گاز راه‌اندازی خواهند شد. این ایستگاه‌ها در سمنان، کریدور 4 و 8 و همچنین منطقه 10 عملیات انتقال گاز نصب و راه‌اندازی می‌شوند. 

/منبع : شانا


نشریه خطوط لوله      1397/01/27 10:16:04