مصاحبه ویژه نشریه خطوط لوله با مهندس زنگنه وزیر نفت

آقای مهندس زنگنه پس از دیدار با محمد الرحمی وزیر نفت و گاز عمان به شش سوال مدیر مسئول نشریه خطوط لوله نفت و گاز در زمینه خط لوله گاز صادراتی به عمان پاسخ دادند:

در جلسه امروز در مورد خط لوله ایران و عمان به نتیجه ای رسیدید؟
مذاکرات رو به جلو بوده است و مباحثی که امروز مطرح شد ، صورتجلسه شده اند. من امیدوارم تا آخر ماه ژوئن به نتایج خوبی برسیم. قرار بر این شد تا آخر ماه می بخشی از تفاهمات که مربوط به جزئیات است به امضا برسد و تا آخر ماه ژوئن نیز بخشی دیگر. در واقع دو زمانبندی در نظر گرفته شده است.

در سال های 95 و 96 بارها عنوان شده است که موضوع خط لوله نهایی شده و به اجرا می رسد، علت تاخیر در توافق چیست ؟
مشکلاتی که در دو طرف وجود دارد سخت است ، چون باید یک پیمانکار انتخاب شود و دو کشور باید تفاهم کنند که کار سختی است.

فقط موضوع انتخاب پیمانکار است که مشکل ساز شده است ؟
نه مسائل فراوان حقوقی وجود دارد. اصولا موضوع انتقال گاز و فروش آن مباحث حقوقی فراوانی دارد.

موضوعی که در داخل عمان مطرح است این است که با توجه به کشف و تولید منابع گازی قابل توجه در داخل عمان ، امکان دارد که طولانی شدن موضوع انتقال گاز به عمان ، همزمان با از بین رفتن نیاز این کشور به گاز ایران شود. آیا این موضوع صحت دارد؟
فعلا ما فکر میکنیم که این صحیح نیست و با مذاکراتی که با طرف عمانی داریم ، اعلام نیاز میکنند. همینطور مراجعات و مذاکراتی از طرف خریداران جدی دیگر هم مطرح است.

آیا هند هم در این پروژه مشارکت دارد؟
خیر ، فعلا هند در این پروژه حضور ندارد.

بحث حضور گاز پروم هم در این پروژه وجود دارد؟ 
خیر ، گاز پروم در این پروژه مشارکت ندارد و در پروژه های مربوط به هند است.


نشریه خطوط لوله      1397/01/23 08:52:04