افزایش عمر خطوط لوله با بهره گیری از آندهای جریان تزریقی اصلاح شده داخلی

اخبار

پروژه پژوهشی «بهبود تکنولوژی تولید آندهای جریان تزریقی به منظور بهبود مقاومت به خوردگی، سطح خوردگی، خواص مکانیکی، گسیختگی های اتصال و چگالی جریان» با هدف افزایش عمر خطوط لوله انتقال گاز اجرا شد.


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/04/17 09:26:04
بهره برداری از خط سراسری هفتم تا 2 سال آینده

اخبار

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: زمان اجرای طرح خط لوله سراسری هفتم 2 سال است و 2 نیروگاه و صنایع تازه تاسیس در منطقه مکران به گاز طبیعی این خط نیاز دارند.


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/03/24 09:07:14
نخستین دستگاه HOT TAP بومی ایران در مشهد ساخته شد

اخبار

با صرفه جویی بیش از ۶ میلیارد ریالی و به همت مهندسین جوان در منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران نخستین دستگاه HOT TAP صد درصد ایرانی و فاقد نمونه خارجی در مشهد ساخته شد.


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/03/08 10:40:36
آشتی ایران با فروشنده گازی بدعهد

اخبار

وزیر نفت با رشید مردوف وزیر امورخارجه ترکمنستان دیدار کرد تا «با توجه به نظر مثبتی که روسای جمهور دو کشور دارند» همکاری‌های نفتی و گازی بین دو کشور توسعه یابد


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/02/26 10:22:38
سایه تنش با روسیه بر سر بزرگ‌ترین‌ پروژه خط لوله گازی اروپا

اخبار

غول گازی روسیه، گازپروم، که انحصار صادرات گاز از طریق خطوط لوله این کشور را نیز در دست دارد، از ابتدای سال گذشته میلادی توسعه یک خط لوله عظیم برای صادرات مستقیم گاز به آلمان را آغاز کرد.


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/02/13 09:36:54
خطوط ششم و نهم سراسری، میهمان امسال شبکه انتقال گاز هستند

اخبار

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: امسال باقیمانده خط ششم و بخشی از خط نهم سراسری به جمع خطوط انتقال گاز کشور اضافه می‌شود.


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/01/27 10:16:04
مصاحبه ویژه نشریه خطوط لوله با مهندس زنگنه وزیر نفت

اخبار

آقای مهندس زنگنه پس از دیدار با محمد الرحمی وزیر نفت و گاز عمان به شش سوال مدیر مسئول نشریه خطوط لوله نفت و گاز در زمینه خط لوله گاز صادراتی به عمان پاسخ دادند:


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/01/23 08:52:04
رمزگشایی از بدهی نفتی اسرائیل به ایران

News

نحوه معاملات نفتی دو کشور به گونه ای بود که دفتر اسرائیل در شرکت ملی نفت دائر شده و درخواست های واردات نفت ایران بدون فوت وقت بررسی شده و اقدام مقتضی صورت می گرفت.


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/01/18 10:07:13
article-Irancp

اخبار

راهنمای نگارش مقاله کنفرانس حفاظت کاتدی


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1397/01/19 13:55:46
سفر بی سرانجام ظریف به پاکستان

اخبار

آدرس غلط برای پوشش اشتباهات استراتژیک


توسط: نشریه خطوط لوله      در: 1396/12/22 11:02:26