دوره پیشرفته مدیریت خوردگی درصنایع هیدروکربنی

دوره پیشرفته مدیریت خوردگی درصنایع هیدروکربنی

ریال 50,000,000

دوره پیشرفته مدیریت خوردگی درصنایع هیدروکربنی
به صورت اختصاصی ( ظرفیت محدود ) با اعطای گواهی
جناب آقای دکتر علی مرشد (مدرس بین المللی دوره های خوردگی)

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته:

توضیحات

محتوای دوره پیشرفته مدیریت خوردگی درصنایع هیدروکربنی:
مفهوم مدیریت خوردگی و تاریخچه آن/ مفاهیم و کاربردهای بازرسی بر مبنای ریسک/ فرآیند پیاده سازی مدیریت خوردگی/ اهمیت ¬پارامترهای غیرمهندسی خوردگی/ شناسنامه خورگی تجهیزات و تاسیسات/ ماتریسهای کنترل خوردگی/ شاخصهای¬کلیدی عملکرد خوردگی/ بهینه سازی هزینه های مربوط به خوردگی/ توانایی پیشگیری از نشتیهای خوردگی/ کاستیهای رایج در زمینه پیاده سازی مدیریت خوردگی/ سامانه مدیریت انومالیها/ نقش ارتباطات و گزارش نویسی در کنترل بهتر خوردگی/ مزایای پیاده سازی صحیح و اصولی مدیریت خوردگی / روشهای گوناگون پیاده سازی مدیریت خوردگی در یک شرکت / مثالهای عملی گوناگون از دور دنیا/ تمرینهای متعدد برای جا افتادن مفاهیم و فرآیندهای تدریس شده

مزیتهای یادگیری مدیریت خوردگی:
• کمینه کردن تعداد نشتیها و خرابیهایی که ریشه در پدیده خوردگی دارند.
• بهبود توانایی پیشگیری از نشتی، کم کردن تعداد توقفهای تولید production shutdown)) و در نتیجه طولانی تر کردن مدت زمان تولید و یا بهره برداری.
• بهینه سازی هزینه های مربوط به خوردگی و مدیریت یکپارچگی تاسیسات.
• بهبود ایمنی پرسنل سایت و حفظ بهتر محیط زیست.
• بهبود آموزشها و شایستگیهای پرسنل.
• بازرسی ها و پایشهای انجام شده بر مبنای ریسک خواهند بود

اطلاعات بیشتر

انتخاب شهر برگزاری دوره آموزشی

12-9 مهرماه 1401 – تهران, 30 مهر تا 2 آبان 1401 – عسلویه, 9-7 آبان ماه – ماهشهر