دوره های آموزشی

نشریه خطوط لوله نفت و گاز آمادگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی خطوط لوله به صورت آنلاین حضوری ، عملی و تئوری را دارد 

  • همه
  • دوره های آموزشی

دوره حفاظت کاتدی داخلی و خارجی مخازن

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره "  حفاظت کاتدی داخلی و خارجی مخازن   " را برگزار نمود.   این دوره  سه

کارگاه عملی تعمیرات خطوط لوله براساس استاندارد ASME-PCC2

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره ” کارگاه عملی تعمیرات خطوط لوله براساس استاندارد ASME-PCC2 ” را برگزار نمود. این دوره 3

دوره عملی حفاظت کاتدی سطح 1 : اندازه گیری سیستم حفاظت کاتدی

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره ” عملی حفاظت کاتدی سطح 1 : اندازه گیری سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله ”

دوره عملی تست C-SCAN برروی خط لوله

نشریه خطوط لوله نفت و گاز  " دوره عملی تست CSCAN برروی خطوط لوله "  به همراه تحلیل نتایج را برگزار نمود.

دوره بازرسی مخازن ذخیره براساس API STD653

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره ” بازرسی مخازن ذخیره براساس API STD653 ” را برگزار نمود. این دوره 2 روزه (12

دوره ارزیابی پوشش خط لوله به روش DCVG

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره ” کارگاه عملی و تئوری ارزیابی پوشش خطوط لوله به روش DCVG همراه با آموزش عملی بر روی

دوره بازرسی و رفع عیوب جوش در خطوط لوله

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " بازرسی و رفع عیب جوش در خطوط لوله  " را برگزار نمود. این دوره

دوره عملی و تئوری ریموت مونیتورینگ حفاظت کاتدی

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " عملی و تئوری ریموت مونیتورینگ حفاظت کاتدی" را برگزار نمود.  این دوره  (24 و

دوره منابع تغذیه سویچینگ حفاظت کاتدی

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره "منابع تغذیه سویچینگ حفاظت کاتدی   " را برگزار نمود.   این دوره  (17 و 18

دوره ارزیابی خطوط لوله جهت ادامه سرویس بهره‌برداری‌

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " ارزیابی خطوط لوله جهت ادامه سرویس بهره برداری (FFS for Pipelines) " را برگزار

دوره ی ارزیابی مستقیم خوردگی داخلی و خارجی خط لوله

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره "ارزیابی مستقیم خوردگی داخلی و خارجی خطوط لوله  " را برگزار نمود. این دوره 2

اصول اولیه پیگرانی خطوط لوله

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره ” اصول اولیه پیگرانی خطوط لوله   ” را برگزار نمود. این دوره 2 روزه

دوره ایمنی در عملیات پیگرانی

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " ایمنی در عملیات پیگرانی  " را برگزار نمود. این دوره 1 روزه (26  تیر

دوره عملی بازرسی پوششهای نواری

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " عملی بازرسی پوششهای نواری" را برگزار نمود.  این دوره 2 روزه    (28 و

دوره شناخت ، اندازه گیری و رفع جریانهای سرگردانDC

نشریه خطوط لوله نفت و گاز دوره " کارگاه عملی و تئوری شناخت ، اندازه گیری و رفع جریانهای سرگردانDC " را