درباره ما

[vc_row][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_image tilt=”on” id=”cz_44554″ image=”4297″ sk_css=”box-shadow:0px 10px 20px 0px #000000;” svg_bg=”width:100%;height:100%;top:-50px;left:50px;”][/cz_image][cz_gap height=”30px”][cz_stylish_list id=”cz_72192″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%22%2C%22subtitle%22%3A%22%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%DA%AF%D8%A7%D8%B2%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Firanpipelines.com%252F%2525d8%2525a2%2525d8%2525b1%2525d8%2525b4%2525db%25258c%2525d9%252588-%2525d9%252586%2525d8%2525b4%2525d8%2525b1%2525db%25258c%2525d8%2525a7%2525d8%2525aa%252F%7Ctitle%3A%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588%2520%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Firanpipelines.com%252Ffa%252F%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%25BE%25D9%2584%25DB%258C%25DA%25A9%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2586%2520%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25B7%2520%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2587%2520%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2520%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Firanpipelines.com%252F%2525d8%2525a8%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1-%2525d8%2525b1%2525d9%252586%2525da%2525af-%2525d9%252588-%2525d9%2525be%2525d9%252588%2525d8%2525b4%2525d8%2525b4%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Firanpipelines.com%252F%2525d8%2525a8%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1-%2525d8%2525ae%2525d8%2525b7-%2525d9%252584%2525d9%252588%2525d9%252584%2525d9%252587%252F%7Ctitle%3A%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25D8%25AE%25D8%25B7%2520%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2587%2520%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” sk_lists=”font-size:21px;font-weight:700;width:50%;margin-bottom:30px;float:right;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:4px;margin-top:4px;margin-right:0px;margin-left:20px;” sk_subtitle=”color:rgba(0,0,0,0.52);font-weight:400;margin-top:0px;” sk_lists_mobile=”width:100%;” default_icon=”fa czico-074-tick-inside-circle”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1569837473908{padding-left: 40px !important;}”][cz_gap height=”60px” height_mobile=”100px”][cz_title shape=”square” text_center=”true” id=”cz_60506″ sk_shape=”background-color:#fc6335;width:25px;height:17px;top:-45px;left:15px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ” sk_shape_mobile=”left:50%;”]

درباره ما

 

[/cz_title][cz_title id=”cz_48036″]نشریه خطوط لوله نفت و گاز ایران با 6 سال سابقه به همت جمعی از مهندسین وزارت نفت ، به منظور پرکردن خلأ فنی، علمی و نیز معرفی تکنولوژیهای نوین صنعت نفت و گاز ایران شکل گرفته است. این نشریه  پلی ارتباطی بین شرکتهای دولتی و بخش خصوصی با تمرکز بر مسائل فنی و تأمین متریال و خدمات مورد نیاز بخش دولتی می باشد 

این نشریه تلاش دارد قابلیتهای فنی و فرصتهای متقابل بخش خصوصی و دولتی را در فضایی جدید و حرفه ای بازتاب دهد و و  منتشر کننده مقالات علمی و تجربیات همکاران خواهد بود.

بر همین اساس از کلیه عزیزان فعال در بخشهای دولتی و خصوصی صنعت نفت و گاز ایران از جمله مدیران ، متخصصان و مهندسین ، پژوهشگران ، اساتید دانشگاه و نیز دانشجویان دعوت میشود تا بمنظور همکاری با مرکز تحقیقات نفت و گاز نشریه در زمینه های ذیل اعلام آمادگی نمایند:

  • اقتصاد نفت و گاز
  •  کلیه شاخه های مهندسی نفت و گاز
  •  تأمین مواد ، طراحی ، اجرا ، راه اندازی پروژه های نفت و گاز
  •  بازرسی فنی ، NDT ، عیب یابی ، تعمیر و نگهداری ، بازسازی و اصلاح تأسیسات نفت و گاز
  •  آموزش ، دوره های آموزشی ، برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی – فنی

[/cz_title][cz_gap height=”150px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1601209791596{background-color: #dddddd !important;}”][vc_column][cz_gap height=”200px”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_51003″ sk_overall=”background-color:#dddddd;padding:100px;margin-top:-130px;margin-right:-15px;margin-left:-15px;” sk_overall_tablet=”padding:70px;” sk_overall_mobile=”padding:50px;”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_17280″]

مشاهده

نتایج ما

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_14362″]نشریه خطوط لوله نفت و گاز  پلی ارتباطی بین شرکتهای دولتی و بخش خصوصی با تمرکز بر مسائل فنی و تأمین متریال و خدمات مورد نیاز بخش دولتی می باشد [/cz_title][cz_gap][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][cz_counter number=”20″ symbol=”+” after=”نشریه” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_67616″ sk_num=”font-size:96px;font-weight:200;” sk_after=”font-size:18px;color:rgba(29,29,29,0.8);margin-top:10px;” sk_symbol=”color:#fc6335;”][cz_gap height=”70px” height_mobile=”50px”][cz_counter number=”16″ symbol=”+” after=”همایش و سمینار تخصصی” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_62784″ sk_num=”font-size:96px;font-weight:200;” sk_after=”font-size:18px;color:rgba(29,29,29,0.8);margin-top:10px;” sk_symbol=”color:#fc6335;” cz_counter=””][cz_gap height=”0px” height_mobile=”50px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][cz_counter number=”6″ symbol=”+” after=”کتاب” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_52627″ sk_num=”font-size:96px;font-weight:200;” sk_after=”font-size:18px;color:rgba(29,29,29,0.8);margin-top:10px;” sk_symbol=”color:#fc6335;” cz_counter=””][cz_gap height=”70px” height_mobile=”50px”][cz_counter number=”119″ symbol=”+” after=”دوره آموزشی تخصصی” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_69606″ sk_num=”font-size:96px;font-weight:200;” sk_after=”font-size:18px;color:rgba(29,29,29,0.8);margin-top:10px;” sk_symbol=”color:#fc6335;”][/vc_column_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/cz_content_box][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1601108184618{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column][cz_gap height=”160px” height_mobile=”120px”][cz_title shape=”square” id=”cz_49629″ sk_shape=”background-color:#fc6335;width:25px;height:17px;top:-45px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ”]

همایش های تخصصی 

همایشهایی که برگزار کرده ایم

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title id=”cz_17329″]

همایشهای فنی و تخصصی با رویکرد معرفی محصولات و تکنولوژیهای نو و کاربردی در صنعت خط لوله

[/cz_title][cz_gap height=”80px”][cz_posts layout=”cz_grid_carousel” subtitle_pos=”cz_grid_1_title_rev” hover_pos=”cz_grid_1_mid tac” hover_fx=”cz_grid_zin” overlay_outer_space=”cz_grid_overlay_20px” slidestoshow=”4″ arrows_position=”arrows_blr” prev_icon=”fa fa-angle-left” next_icon=”fa fa-angle-right” infinite=”true” arrows_show_on_hover=”true” id=”cz_108148″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22cats%22%7D%5D” gap=”40px” sk_prev_icon=”color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;bottom:35px;left:-30px;” sk_next_icon=”color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;right:-30px;bottom:35px;” sk_overlay=”background-color:rgba(252,99,53,0.75);” sk_title=”font-size:20px;text-transform:uppercase;padding-right:40px;padding-left:40px;” sk_meta=”font-size:18px;text-transform:uppercase;” posts_per_page=”7″ sk_prev_icon_mobile=”padding:5px;bottom:-10px;left:5px;” sk_next_icon_mobile=”padding:5px;right:5px;bottom:-10px;” cat=”973″][cz_gap height=”180px” height_mobile=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1601209807476{background-color: #dddddd !important;}”][vc_column][cz_gap height=”160px” height_mobile=”120px”][cz_title shape=”square” id=”cz_111082″ sk_shape=”background-color:#fc6335;width:25px;height:17px;top:-45px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ”]

دوره های تخصصی 

دوره هایی که برگزار کرده ایم

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title id=”cz_50110″]

نشریه خطوط لوله نفت و گاز آمادگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی خطوط لوله به صورت آنلاین حضوری ، عملی و تئوری را دارد

[/cz_title][cz_gap height=”80px”][cz_posts layout=”cz_grid_carousel” subtitle_pos=”cz_grid_1_title_rev” hover_pos=”cz_grid_1_mid tac” hover_fx=”cz_grid_zin” overlay_outer_space=”cz_grid_overlay_20px” slidestoshow=”4″ arrows_position=”arrows_blr” prev_icon=”fa fa-angle-left” next_icon=”fa fa-angle-right” infinite=”true” autoplay=”true” arrows_show_on_hover=”true” id=”cz_14377″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22cats%22%7D%5D” gap=”40px” sk_prev_icon=”color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;bottom:35px;left:-30px;” sk_next_icon=”color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;right:-30px;bottom:35px;” sk_overlay=”background-color:rgba(252,99,53,0.75);” sk_title=”font-size:20px;text-transform:uppercase;padding-right:40px;padding-left:40px;” sk_meta=”font-size:18px;text-transform:uppercase;” posts_per_page=”25″ sk_prev_icon_mobile=”padding:5px;bottom:-10px;left:5px;” sk_next_icon_mobile=”padding:5px;right:5px;bottom:-10px;” cat=”974″][cz_gap height=”180px” height_mobile=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1601108184618{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column][cz_gap height=”160px” height_mobile=”120px”][cz_title shape=”square” id=”cz_41247″ sk_shape=”background-color:#fc6335;width:25px;height:17px;top:-45px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ”]

کتاب های تخصصی 

مجموعه کتاب های تخصصی خطوط لوله 

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title id=”cz_66844″]

ارسال کتاب به سراسر نقاط کشور رایگان است 

[/cz_title][cz_gap height=”80px”][cz_posts layout=”cz_grid_carousel” subtitle_pos=”cz_grid_1_title_rev” hover_pos=”cz_grid_1_mid tac” hover_fx=”cz_grid_zin” overlay_outer_space=”cz_grid_overlay_20px” post_type=”product” slidestoshow=”4″ arrows_position=”arrows_blr” prev_icon=”fa fa-angle-left” next_icon=”fa fa-angle-right” infinite=”true” autoplay=”true” arrows_show_on_hover=”true” id=”cz_101708″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22cats%22%7D%5D” gap=”40px” sk_prev_icon=”color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;bottom:35px;left:-30px;” sk_next_icon=”color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;right:-30px;bottom:35px;” sk_overlay=”background-color:rgba(252,99,53,0.75);” sk_title=”font-size:20px;text-transform:uppercase;padding-right:40px;padding-left:40px;” sk_meta=”font-size:18px;text-transform:uppercase;” posts_per_page=”25″ sk_prev_icon_mobile=”padding:5px;bottom:-10px;left:5px;” sk_next_icon_mobile=”padding:5px;right:5px;bottom:-10px;” post__in=”5090, 5086, 4753, 4305, 4308, 4009, 4026″][cz_gap height=”180px” height_mobile=”100px”][/vc_column][/vc_row]