استانداردهای وزارت نیرو

[vc_row gap=”10″][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”شناخت سیستم های حفاظت کاتدی” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_66326″ sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_title=”font-size:16px;color:#8b0202;padding:1px;border-width:5px;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:solid;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F12I5c3V9GH9UMKqJ_lDIS6dl6hcbrxHx6%2Fview%3Fusp%3Dsharing|title:%09%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF%DB%8C%20||”]استاندارد و آیین کار سیستم های حفاظت کاتدی

شماره : 1-69

سال : 1379[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”اندازه گیری مقاومت خاک و تعیین درجه خوردگی آن” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_63234″ sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_title=”font-size:16px;color:#8b0202;padding:1px;border-width:5px;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:solid;border-width:1px;”]استاندارد و آیین کار سیستم های حفاظت کاتدی

شماره : 201-69

سال : 1379[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”10″][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=” تمهیدات فنی و مهندسی برای عبورخط لوله گاز از حریم و بستر رودخانه ها” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_81750″ sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_title=”font-size:16px;color:#8b0202;padding:1px;border-width:5px;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:solid;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1PkKUxjQjizVh1SBLutgCHT0DLRq36MAY%2Fview%3Fusp%3Dsharing|title:%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%86%D9%8A%20%D9%88%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7||” cz_service_box=””]دستورالعمل نحوه تعیین الزامات و تمهیدات فنی و مهندسی برای عبورخط لوله گاز از حریم و بستر رودخانه ها

سال : 1395[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]