معرفی شرکت 

شرکت دریا رنگ اصفهان با انگیزه ایجاد واحدی پویا،پیشرو و ماندگار در زمینه طراحی و تولید پوشش های صنعتی و رنگ های ساختمانی و با هدف مشارکت در توسعه صنعتی کشور،جلب رضایت مشتریان و بهبود مستمر کیفیت محصولات تاسیس شده است.
مدیریت این شرکت،اساس کار خود را بر مبنای استفاده از تکنولوژی های روز در سطح بین المللی قرار داده و با بهره گیری از کارشناسان مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی مدرن،در جهت بهبود محصولات گام بر می دارد.

از جمله دستاوردهای مدیریت و کارکنان این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– دریافت پروانه تولید رنگ های صنعتی و ساختمانی از وزارت صنایع و معادن ایران
– دریافت گواهینامه 
R&D از وزارت صنایع و معادن ایران

– دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2000 از شرکت D N برای طراحی و تولید پوشش های صنعتی و رنگ های ساختمانی
– دریافت پروانه های کاربرد علامت استاندارد برای تولید رنگ های روغنی آلکیدی و رنگ های کوره ای بدنه خودرو از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

 

image