معرفی شرکت 

شرکت صنعتی و شیمیائی نگین زره  در سال 1380 تاسیس شده است این شرکت تولید کننده انواع رنگها و پوشش های صنعتی می باشد  شرکت صنعتی و شیمیایی نگین زره  تولید کننده  رنگ های صنعتی ، دریایی و ساختمانی است .

 که در راستای مدیریت فنی موفق به اخذ تأییدیه های پژوهشگاه وزارت نفت و نیرو و در جهت مدیریت کیفیت موفق به اخذ مدرک ISO 9001-2000 از توف نورد آلمان شده است .

از رنگ برای محافظت از خوردگی، نگهداری، دکوراسیون یا جهت اضافه کردن هرگونه قابلیت بر روی یک سطح که توسط رنگدانه پوشانده می‌گردد، استفاده می‌شود.