دستورالعمل‌های شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

[vc_row][vc_column][cz_title id=”cz_85411″]

دستورالعمل ها 

[/cz_title][cz_gap height=”70px”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”15″][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_68044″ btn=”دانلود فایل” link=”url:https%3A%2F%2Fniordc.ir%2Fuploads%2F2110701.pdf|title:%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20||” sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_overall=”border-style:solid;border-width:1px;” sk_button=”font-size:12px;”]انتخاب شرکت های ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی

 

[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_64661″ btn=”دانلود فایل” link=”url:https%3A%2F%2Fniordc.ir%2Fuploads%2F2121401.pdf|title:%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%20%D8%8C%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%D8%AA%D8%A8%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20||” sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_overall=”border-style:solid;border-width:1px;” sk_button=”font-size:12px;”]تالیف ،ترجمه و چاپ مقالات و کتب تخصصی علمی

 

[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_67817″ btn=”دانلود فایل” link=”url:https%3A%2F%2Fniordc.ir%2Fuploads%2F2150001.pdf|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%8C%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%D8%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%C2%A0||” sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_overall=”border-style:solid;border-width:1px;” sk_button=”font-size:12px;”]مهندسی ساخت ماشین آلات ،قطعات یدکی ،موادشیمیایی و اقلام مصرفی ار منابع داخلی [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_51709″ btn=”دانلود فایل” link=”url:https%3A%2F%2Fniordc.ir%2Fuploads%2F2150002_.pdf|title:%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%C2%A0||” sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_overall=”border-style:solid;border-width:1px;” sk_button=”font-size:12px;”]دستورالعمل های اجرایی نحوه ی حمایت از همایش های خارج از صنعت نفت 

 

[/cz_service_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”15″][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_102859″ btn=”دانلود فایل” link=”url:https%3A%2F%2Fniordc.ir%2Fuploads%2F2150002_.pdf|title:%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%C2%A0||” sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_overall=”border-style:solid;border-width:1px;” sk_button=”font-size:12px;” cz_service_box=””]جذب و حمایت مخترعان و تولیدات آنها 

 

[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_22629″ btn=”دانلود فایل” link=”url:https%3A%2F%2Fniordc.ir%2Fuploads%2F2150002_.pdf|title:%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%20||” sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_overall=”border-style:solid;border-width:1px;” sk_button=”font-size:12px;”]پرداخت حق الزحمه ی پروژهشی 

 

[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_service_box type=”vertical” title=”” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_86146″ btn=”دانلود فایل” link=”url:https%3A%2F%2Fniordc.ir%2Fuploads%2F78_192_3_2170003.pdf|title:%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%20||” sk_icon=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#ff5722;” sk_overall=”border-style:solid;border-width:1px;” sk_button=”font-size:12px;”]اجرای بازدید ایمن 

 

[/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row]