نام محصول کاربرد نام شرکت دمای کاربرد فشار سیال مرتبط فایل مشخصات فنی چند نمونه از اجراهای

این محصول در کشور

تائیدیه ها
آلکیدی تک جزئی محیط های

صنعتی

و اتمسفری نرمال
گیتی اسا 90c کلیک نمایید دارای تائیدیه های

کارفرمائی وکیفی

آلکیدی تک جزئی محیط های

صنعتی

و اتمسفری نرمال
گیتی اسا 90c کلیک نمایید دارای تائیدیه های

کارفرمائی وکیفی

آلکیدی تک جزئی محیط های

صنعتی

و اتمسفری نرمال
گیتی اسا 90c کلیک نمایید دارای تائیدیه های

کارفرمائی وکیفی

آلکیدی تک جزئی محیط های

صنعتی

و اتمسفری نرمال
گیتی اسا 90c کلیک نمایید دارای تائیدیه های

کارفرمائی وکیفی

آلکیدی تک جزئی محیط های

صنعتی

و اتمسفری نرمال
گیتی اسا 90c کلیک نمایید دارای تائیدیه های

کارفرمائی وکیفی

براساس نوع پوشش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *