شرکت مهندسی و توسعه‌ی نفت ایران

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

تاریخچه و معرفی شرکت 

شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال ۱۳۷۳ بمنظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفت تاسیس گردید. حدود ۵۰۰ نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد در این شرکت مشغول به کار هستند.شرکت متن در راستای اجرای پروژه های متعدد خشکی و دریائی با شرکتهای پیمانکاری / مهندسی گوناگون در داخل و خارج از کشور همکاری داشته و زمینه لازم جهت انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به صنایع نفت و گاز وابسته به پروژه های فوق را به داخل کشور فراهم نموده است.

متن – بازوی توسعه ای شرکت ملی نفت – نگرش ، رسالت و ارزش‌های شرکت

نگرش حقوقی

تبدیل شدن به یک شرکت توانمند ، خودساخته و پویا در شرکت ملی نفت ایران

رسالت حقوقی و اهداف پروژه‌ای

این شرکت در راستای اجرای پروژه های توسعه ای که براساس ارزش های عالیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده موظف به تضمین موارد زیر می‌باشد :

  •  اجرای ایمن و بدون خطر پروژه ها
  •  نیل به نیازهای فراگیر ملی
  •  اجرای بموقع پروژه ها
  •  اجرای پروژه ها در قالب بودجه مصوب
  •  حفظ کیفیت و تعادل اکولوژیکی در روند اجرای طرحها با اتخاذ روش های مناسب
  •  اجرای اندیشمندانه و آینده نگر پروژهها بمنظور بهره‌برداری نسل حاضر و نسلهای آتی از منابع زیرزمینی
  •  اتخاذ روشی مناسب جهت حصول نیازهای نظام‌بخش و منطقی پروژه ها و شفاف‌سازی وضعیت آنها.
  • اتخاذ راهکاری مناسب بمنظور اجرای پروژه ها در چارچوب روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی

ارزش های شرکت

 تمایل زیاد و علاقه‌ای پویا به ارتقاء و تفوق

ارتقاء کیفیت بعنوان رمز حیات و کاربرد استانداردهای بالای محیط کار

 شناخت و تخصیص ابداعات و نوآوریها در افزایش ارزش ها بعنوان اصل بنیادین پیشرفت

 ارتقاء و پرورش استانداردهای بالای رفتاری و کیفی جهت اخذ یک هویت حقوقی توانمند

 ترفیع و ترویج درستی ،صداقت و یکپارچگی بعنوان اصل عمده در کار

 ارتقاء هماهنگی و افزایش تفاهم مابین پیمانکاران مختلف یک پروژه به منظور حصول بهترین نتیجه .[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_image tilt=”on” id=”cz_67008″ image=”2955″ sk_css=”border-style:solid;border-width:6px;border-color:#fcfcfc;box-shadow:0px 10px 50px 0px #000000;” svg_bg=”background-color:#000000;width:100%;height:100%;top:50px;left:-50px;”][/cz_image][cz_gap height=”120px”][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_none” id=”cz_58014″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22021-88898650-60%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-phone%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22021-88919731%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-fax%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22info%40pedec.ir%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-092-mail%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22www.pedec.ir%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-115-grid-world%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpedec.ir%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22pedecir%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fab%20fa-telegram%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Ft.me%252Fpedecir%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22pedecir%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fab%20fa-telegram-plane%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fsapp.ir%252Fpedecir%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9%2061%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-170-location%22%2C%22link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D” sk_lists=”margin-bottom:0px;font-size:18px;font-weight:600;” sk_subtitle=”margin-bottom:15px;margin-top:0px;color:#888888;font-size:13px;font-weight:300;” sk_icons=”border-radius:0px;padding:2px 2px 2px 2px;margin-right:15px;color:#ffffff;font-size:22px;background-color:#000000;” cz_stylish_list=””][/vc_column][/vc_row]