شرکت مهندسی و توسعه‌ی گاز ایران

معرفی و تاریخچه شرکت 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران است که بر اساس نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت پایه گذاری شده است. این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای مهندسی و ساخت طرحهای صنعت نفت و گاز کشور مسئولیت مطالعات فنی، اقتصادی ، مهندسی پایه و تفصیلی، تامین منابع و مدیریت اجرای طرحها و پروژه های مصوب شرکت ملی گاز ایران را در راستای اهداف چشم انداز 20 ساله و برنامه های 5 ساله توسعه کشور با کیفیت مطلوب در زمان مقرر با هزینه بهینه بر عهده دارد .

ماموریت:

شرکت ما از طریق توسعه بسترهای همکاری فنی و تجاری با شرکت های بخش خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی به شرکت ملی گاز ایران کمک می کند تا زیرساخت های لازم برای تامین پایدار انرژی گاز کشور و صادرات آن را توسعه دهد.

چشم انداز:

تبدیل شدن به یکی از سازمان های پروژه محور حوزه صنعت گاز در کلاس جهانی از طریق توسعه قابلیت­های سازمانی و شبکه­های همکاری ملی و بین­المللی

ارزش ها:

  • کارفرما مداری
  • تعهد به اعتلای جایگاه شرکت
  • پایبندی به اصول محیط زیستی
  • صداقت و درستی
  • حفظ پایدار حقوق ذینفعان
  • انجام ایمن کار

مضامین استراتژیک:

این شرکت به منظور تحقق ماموریت و دستیابی به چشم انداز، مضامین استراتژیک ذیل را تدوین و سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده است:

  • تعالی عملیات
  • پایبندی به تعهدات مشتری(کارفرما)
  • سرآمدی در مسئولیت پذیری اجتماعی