معرفی و تاریخچه شرکت : 

شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران در اول دی ماه 1377 تأسیس گردید. این شرکت مسئولیت توسعه کلیه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوسی را دارا می‌باشد.

اهمیت تسریع در بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مخزن گازی کشور و جهان که به تنهایی نیمی از ذخائر گاز طبیعی ایران را در خود جای داده است؛ ایجاب می نمود که سازمانی مستقل با ساختار اجرایی ویژه جهت راهبری آن ایجاد گردد. در این راستا شرکت نفت وگاز پارس (سهامی خاص) طبق بند (الف) ماده 5 اساسنامه شرکت مهندسی و توسعه نفت در ارتباط با توسعه میدان پارس جنوبی به همراه کلیه نفرات و امکانات موجود و حساب‌های مربوطه به این شرکت منتقل گردید.

انجام ماموریت‌ها و اجرای قراردادها در زمینه اکتشافات، توسعه، تولید نفت خام و گاز طبیعی و فرآورش و همچنین حمل و انتقال نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به مخازن و بنادر مربوطه، بارگیری در محدوده جغرافیایی پارس جنوبی، پارس شمالی، و دیگر میادین دریائی در خلیج‌فارس و وظایف دیگری که مجمع عمومی شرکت تصویب نماید، از جمله وظایف و مسئولیت های این شرکت می باشد.

براساس مصوبه امور مجامع شرکت ملی نفت ایران فعالیت‌های عملیاتی مربوط به چاه‌ها، سکوهای دریائی و خطوط لوله انتقال زیر دریا تا قبل از واحد لخته‌گیر (Slug Catcher) تأسیسات خشکی به این شرکت واگذار گردیده است..

با بهره‌برداری و توسعه فازهای گوناگون میدان گازی پارس جنوبی سهم درآمد ناخالص ملی کشور افزایش یافته و چشم‌انداز بدیع و قابل ملاحظه‌ای در رشد و شکوفایی صنایع نفت و گاز ایجاد خواهد شد.

ماموریت و ارزش ها: 

شرکت نفت و گاز پارس یک شرکت تولیدی و مدیریت توسعه ای می باشد . که در زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز در تولید و مدیریت توسعه ی میادین با تمرکز بر میادین مشترکت فعالیت نموده و اقدامات پشتیبانی کننده و دارای هم افزایی و ارزش آفرینی را انجام می دهد.  در این راستا با انجام اقدامات بهیه و رعایت اصول و چهارچوب حاکم بر شرکت ملی نفت ایران به دنبال کمک به توسعه ی اقتصاد ملی و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان کلیدی و جامعه از طریق توسعه ی پایدار و ارزش آفرینی بیشینه و فزآینده می باشد. 

ارزش های شرکت نفت و گاز پارس بر مبنای ارزش های اسلامی به شرح زیر می باشد : 

  • ایمنی ، بهداشت و دوستی با محیط زیست 
  • کارتیمی ، پاسخگویی و شایسته سالاری 
  • تعالی ، یادگیری سازمانی و نتیجه محوری 
  • خلاقیت و نوآوری و تولید 
  • به اشتراک گذاری دانش 
  • اخلاق کسب و کار 
  • حفظ و امانت داری منابع ملی