همایش‌های آینده

دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی حفاظت کاتدی ایران

  دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی حفاظت کاتدی ایران برگزار میگردد: 📆 زمان: 16 آبان ماه 1401 ◀️به صورت حضوری▶️   ،

چهارمین همایش تخصصی پیگرانی خطوط لوله نفت و گاز

  چهارمین همایش تخصصی پیگرانی خطوط لوله نفت و گاز برگزار میگردد: 📆 زمان: 25 مهرماه 1401 ◀️به صورت آنلاین▶️ 👈👈به اطلاع کلیه