همایش‌های آینده

دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی حفاظت کاتدی ایران

  دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی حفاظت کاتدی ایران برگزار میگردد: 📆 زمان: 1 ,2 اسفند ماه 1401 ◀️به صورت حضوری▶️ مهلت

ششمین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله نفت و گاز

  ششمین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله نفت و گاز برگزار میگردد: 📆 زمان: 1 و 2 اسفند ماه 1401 ◀️به صورت حضوری