نام محصول نام شرکت کد محصول دمای کاربرد فشار سیال مرتبط فایل مشخصات فنی چند نمونه از اجراهای این محصول در کشور تائیدیه ها
اپوکسی مایع دوجزئی 100% جامد

High Build Epoxy-Offshore

خانه صنعت باستان HBE-OS 120C Oil, Gas کلیک نمایید
اپوکسی مایع دوجزئی 100% جامد

High Build Epoxy

خانه صنعت باستان HBE-HT 150C Oil, Gas,water کلیک نمایید شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران-شرکت انتقال

گاز شرکت مهندسی و توسعه نفت-شرکت نفت مناطق مرکزی

نوار ویسکوالاستیک

Self-Healing Visco Elastic Coating

خانه صنعت باستان WRB & WRC 80C Oil, Gas,water کلیک نمایید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره برداری زاگرس جنوبی

غلاف انقباضی حرارتی

Heat Shrinkable Sleeve

خانه صنعت باستان HS3401HT80 80C Oil, Gas,water کلیک نمایید شرکت مهندسی توسعه گاز ایران
غلاف انقباضی حرارتی

Heat Shrinkable Sleeve

خانه صنعت باستان GTS80 80C Oil, Gas,water کلیک نمایید شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران-شرکت انتقال

گاز شرکت مهندسی و توسعه نفت-شرکت نفت مناطق مرکزی

اپوکسی مایع دوجزئی 100% جامد-حفاری جهتدار

High Build Epoxy-HDD

خانه صنعت باستان HBE-DX 95C Oil, Gas,water کلیک نمایید

براساس نوع پوشش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *