دوره مدیریت خوردگی در صنایع هیدروکربنی

ریال 95,000,000

سومین دوره مدیریت خوردگی درصنایع هیدروکربنی

📆 زمان:30 اردیبهشت الی 3 خرداد / تهران

مدرس : دکتر علی مرشد
سوابق مدرس:
– بیست سال تجربه کاری در کشورهای گوناگون با شرکتهای هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی و مهندسی
– تالیف حدود بیست مقاله و پنج کتاب در زمینه مدیریت خوردگی در بریتانیا و آمریکا
– برگزاری بیش از35 دوره آموزشی مدیریت خوردگی در ایران درهشت سال گذشته و آموزش بیش از هفتصد نفر در سرتاسر کشور
– مشاور و مدرس مدیریت خوردگی، خوردگی میکروبی و بازرسی بر مبنای ریسک برای صنایع هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی گوناگون در داخل و خارج کشور


◀️به صورت حضوری

با اعطای گواهی نامه

محتوای دوره مدیریت خوردگی درصنایع هیدروکربنی:
مفهوم مدیریت خوردگی و تاریخچه آن/ مفاهیم و کاربردهای بازرسی بر مبنای ریسک/ فرآیند پیاده سازی مدیریت خوردگی/ اهمیت ¬پارامترهای غیرمهندسی خوردگی/ شناسنامه خورگی تجهیزات و تاسیسات/ ماتریسهای کنترل خوردگی/ شاخصهای¬کلیدی عملکرد خوردگی/ بهینه سازی هزینه های مربوط به خوردگی/ توانایی پیشگیری از نشتیهای خوردگی/ کاستیهای رایج در زمینه پیاده سازی مدیریت خوردگی/ سامانه مدیریت انومالیها/ نقش ارتباطات و گزارش نویسی در کنترل بهتر خوردگی/ مزایای پیاده سازی صحیح و اصولی مدیریت خوردگی / روشهای گوناگون پیاده سازی مدیریت خوردگی در یک شرکت / مثالهای عملی گوناگون از دور دنیا/ تمرینهای متعدد برای جا افتادن مفاهیم و فرآیندهای تدریس شده
مزیتهای یادگیری مدیریت خوردگی:
• کمینه کردن تعداد نشتیها و خرابیهایی که ریشه در پدیده خوردگی دارند.
• بهبود توانایی پیشگیری از نشتی، کم کردن تعداد توقفهای تولید production shutdown)) و در نتیجه طولانی تر کردن مدت زمان تولید و یا بهره برداری.
• بهینه سازی هزینه های مربوط به خوردگی و مدیریت یکپارچگی تاسیسات.
• بهبود ایمنی پرسنل سایت و حفظ بهتر محیط زیست.
• بهبود آموزشها و شایستگیهای پرسنل.
• بازرسی ها و پایشهای انجام شده بر مبنای ریسک خواهند بود.

– پایه گزار مدل مدیریت خوردگی مرشد

شناسه محصول: -1101-2-1-1-1 دسته:

توضیحات