سیم جوشهای میگ و مگ با آلیاژ آلومینیوم و برنز

الکترود ؛ سیم جوشهای میگ و مگ جوشکاری با آلیاژ آلومینیوم و برنز

  • E4043 , E1100
  •  ER4043 , ER5356 , ER5183
  • ER1050 , ER1080 
  • ER1070 , ER1100
  • ERCuSn-C , ERCu

قابل تامین با برند های ایرانی ( Master , Reza , AMA ) و  برندهای خارجی ( Esab , Bohler, Bestig )

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات محصول با ما تماس بگیرید .