کتاب مهندسی خطوط لوله (راهنمای سریع)

کتاب مهندسی خطوط لوله (راهنمای سریع)

ریال 1,500,000

کتاب مهندسی خطوط لوله ( راهنمای سریع )

مهندسی خطوط لوله، بحث گسترده‌ای است که عناوین بسیاری را پوشش می‌دهد. این کتاب یک راهنمای مرجع برای مهندسی خط لوله در خشکی و دریا است که می‌تواند برای مهندسان و دانشجویان مفید باشد. هدف در این کتاب آن است که اصول اساسی نظیر طراحی، ساخت، بهره‌برداری و تعمیرات به صورت مختصر و آموزنده مورد بحث قرار گیرند. کتاب حاضر به چند فصل شامل طراحی، ساخت و ارزیابی ریسک، تست فشار، بهره‌برداری و تعمیرات، پایش وضعیت، برچیدن و پیشرفت‌های صنعت خط لوله تقسیم شده است. این کتاب علاوه بر مباحث پایه‌ای دربرگیرنده استانداردها و الزامات مهم مورد استفاده در صنعت خط لوله است.

توضیحات

شناسنامۀ کتاب 
شماره کتابشناسی ملی 4510958
سرشناسه خزرجی، دوریدn
Alkazraji, D.(Duraid)
عنوان و نام پدیدآور مهندسی خطوط لوله/ دوراید الکازراجی؛ ویراستار کلیفورد متیوز ؛ مترجم مهدی محمدمهدی‌پور.
مشخصات نشر تهران : فدک ایساتیس، 1395.
مشخصات ظاهری 148 ص.: مصور(رنگی)،جدول،نمودار.
وضعیت فهرست نویسی فیپا
یادداشت عنوان اصلی: .A quick guide to pipeline engineering , c2008
یادداشت کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان”خودآموز سریع مهندسی” خطوط لوله با ترجمه هادی شبانی، محمد رسولی توسط انتشارات ستایش در سال 1395 منتشر شده است.
عنوان دیگر خودآموز سریع مهندسی خطوط لوله .
موضوع خطوط لوله — طرح و ساختمان
موضوع Pipelines — Design and construction
شناسه افزوده متیوز، کلیفورد، – م.، ویراستار
شناسه افزوده Mathews, Clifford
شناسه افزوده محمدمهدی‌پور، مهدی، -، مترجم
رده بندی کنگره TJ930/خ4خ9 1395
رده بندی دیویی 621/8672