مهندس بهره برداری نفت

ریال 3,000,000

مولفان : بویان گو ، ویلیام سی لیونز ، علی قلمبر

تعداد صفحات : 838

1 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

توضیحات

از نمادهای یونانی تا خصوصیات نفت و گاز و حفره چاه و افزایش تولید . بهمراه فرمول های مهندسی