نفت از پیدایش تا پالایش

ریال 700,000

مولفان : مهندس محسن یعقوبیان

تعداد صفحات : 141

توضیحات

فصل اول / نفت چیست

فصل دوم / ترکیب شیمیایی نفت خام

فصل سوم / منشاء نفت

فصل چهارم / سنگ های منشاء

فصل پنجم / مهاجرت نفت

فصل ششم / نفت گیر ها

فصل هفتم / اکتشاف

فصل هشتم / حفاری

فصل نهم /  بهره برداری

فصل دهم / انتقال نفت

فصل یازدهم / پالایش