کتاب استاندارد های پوشش خطوط لوله

ریال 700,000

اولین همایش پوشش خطوط لوله ایران 

ویژه نامه همایش 

نشریه خطوط لوله نفت و گاز 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مقدمه
پوششها بطور کلی جهت محافظت سازه فلزی که در این مبحث، خطوط انتقال و اتصالات و شیرآلات مربوطه هستند، در برابر خوردگی استفاده می شوند. عملکرد اصلی پوششها، ایجاد مانعی در برابر رسیدن عوامل خوردنده محیط به سطح فلز و انجام واکنشهای خوردگی است. عوامل متعددی در انتخاب نوع سیستم پوششی برای یک سازه موثر هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: مشخصات فیزیکی و مکانیکی پوشش، مقاومت به خوردگی در محیطهای خورنده،‌ مقاومت به نفوذ آب و رطوبت از خلال پوشش، مقاومت به آسیبهای مکانیکی ناشی از منابع مختلف، در دسترس بودن و توانایی شرکتهای پوشش دهنده در تولید آن، وجود سیستمهای مناسب برای پوشش دهی سرجوشها، شیرآلات و اتصالات، محدودیتهای اعمال، نوع تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال پوشش، میزان عایقیت الکتریکی پوشش، میزان چسبندگی پوشش به سطح فلز، سهولت در اعمال و تعمیرات پوشش، عدم آسیب پذیری قابل توجه در حین حمل و نقل و نصب سازه، مقاومت به جدایش کاتدی ناشی از جریان حفاظت کاتدی اعمال شده به سازه، نوع محیط خورنده (برای سازه های مدفون،‌ نوع خاک و برای سازه های مغروق،‌ نوع آب)، دمای کارکرد سازه، شرایط محیطی و آب و هوایی حین نصب و بهره برداری از سازه، تحلیلهای اقتصادی و براورد هزینه ها و میزان شدت جریان حفاظت کاتدی مورد نیاز.
برخی از سیستمهای پوششی که برای کنترل خوردگی خطوط انتقال آب یا هیدروکربنهای مایع یا گازی استفاده می شوند عبارتند از: پوششهای پایه قیری (قیر نفتی، قیر زغال سنگی، قیرهای اصلاح شده)، نوارپیچی های سردکار، پلی اتیلن و پلی پروپیلن سه لایه، اپوکسی مایع دوجزیی فاقد حلال، پلی یورتان دوجزیی مایع فاقد حلال و اپوکسی اتصال ذوبی. در این نوشتار که در تهیه آن از استانداردهای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، برخی استانداردهای بین المللی و گزارش پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص پوششهای خطوط لوله در سال 86 استفاده شده است، سعی شده تا مشخصات فنی و ویژگیهای برخی از این سیستمها به اجمال مورد بررسی قرارگیرد.