حراج!

کتاب بازرسی حرفه ای اعمال رنگ

ریال 3,500,000

تألیف و ترجمه: حسن گل مکانی     /  امیرحسین لطفی  /  داود رحمانی

ناشر: نشریه خطوط لوله نفت و گاز

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

در کتاب حاضر با عنوان «بازرسی حرفه‌ای اعمال رنگ» دومین جلد از مجموعه کتب چهارجلدی بازرسی حرفه ای رنگ؛ باتمرکز بر بخش رنگ آمیزی تهیه گشته است.در این کتاب به کلیه مواردی که مربوط به اجرای رنگ می باشد اعم از بسته بندی، شرایط نگهداری و انبارداری رنگ، شرایط محیطی اعمال، روش های مختلف اعمال رنگ و بازرسی های آنها خواهیم پرداخت.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…