کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی

کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی

ریال 450,000

کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی

فرانک چنگ در کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی، یک بحث جالب توجه از ترک خوردگی توام با تنش ارائه می‌دهد که مشاهدات خود را در مورد این شکست پیچیده به اشتراک می‌گذارد.

او این کتاب را برای همه کسانی که می‌خواهند مفهوم ترک خوردگی توام با تنش را بدانند، به عنوان پایه‌ای برای زیر ساخت‌های خط لوله که نیازهای انرژی جامعه را تأمین می‌کند، نوشته است.

فرانک چنگ (Frank Y Cheng) به طرز ماهرانه‌ای توضیح می‌دهد و اساسی‌ترین جنبه‌های این نوع خوردگی با واقعیت‌های مهندسی را با تجربه خود در صنعت خط لوله از جمله تاریخچه مرتبط می‌سازد. او شرایطی را که طی سال‌های طولانی در طول عمر عملیاتی خط لوله ایجاد می‌شود و منجر به ایجاد و رشد ترک خوردگی‌های تنشی می‌شود را تشریح می‌کند.

توضیحات

کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی

فرانک چنگ در کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی، یک بحث جالب توجه از ترک خوردگی توام با تنش ارائه می‌دهد که مشاهدات خود را در مورد این شکست پیچیده به اشتراک می‌گذارد.

او این کتاب را برای همه کسانی که می‌خواهند مفهوم ترک خوردگی توام با تنش را بدانند، به عنوان پایه‌ای برای زیر ساخت‌های خط لوله که نیازهای انرژی جامعه را تأمین می‌کند، نوشته است.

فرانک چنگ (Frank Y Cheng) به طرز ماهرانه‌ای توضیح می‌دهد و اساسی‌ترین جنبه‌های این نوع خوردگی با واقعیت‌های مهندسی را با تجربه خود در صنعت خط لوله از جمله تاریخچه مرتبط می‌سازد. او شرایطی را که طی سال‌های طولانی در طول عمر عملیاتی خط لوله ایجاد می‌شود و منجر به ایجاد و رشد ترک خوردگی‌های تنشی می‌شود را تشریح می‌کند.

در نه فصل، فرانک چنگ شما را به سوی علم ترک خوردگی تنشی هدایت می‌کند، به طوری که حال حاضر در سطح اتم فهمیده می‌شود، به بحث در مورد خاک محیط و جنبه‌های مهندسی ساخت و نگهداری خطوط لوله فولادی جوش داده شده با پیچیدگی‌هایی که مناطق جوش را تحت تأثیر قرار می‌دهند، می‌پردازد.

پس از بررسی جنبه‌های اساسی و مهندسی دکتر چنگ استراتژی‌هایی برای مدیریت ترک خوردگی تنشی با جلوگیری، تشخیص، نظارت بر رسیدن به هدف صفر شکست‌، بدون شکست‌، به طوری که در واقع، صفر به معنای صفر است و هیچ معنی ندارد که اطمینان از قابلیت انتقال انرژی خط لوله، حفاظت از محیط زیست و ایمنی عمومی را تضمین کند.

در طول کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی (Stress corrosion cracking of pipelines)، فن‌آوری‌های مدیریت ترک خوردگی تنشی به عنوان عناصر ضروری برای حفظ یکپارچگی خط لوله مورد بحث قرار می‌گیرد. به طور خلاصه، دکتر چنگ با نوشتن این کتاب، یک سرویس مهم و یک منبع ارزشمند از دانش و اطلاعات در مورد فن‌آوری‌هایی برای مدیریت ترک خوردگی تنشی و افزایش یکپارچگی خط لوله را ارائه داده است.

این کتاب را به همه کسانی که علاقه‌مند به این موضوع هیجان‌انگیز هستند، توصیه می‌کنیم. این محدوده تکنولوژی به سرعت در حال گسترش است و برای همه کسانی که زندگی استاندارد آن‌ها به انرژی بستگی دارد و برای جلب آرزوها و رویاهایشان برای آینده انرژی حیاتی است.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مقدمه مولف
فهرست اختصارات و نمادها
فصل اول: مقدمه
1-1 لوله‌ها به عنوان بزرگراه‌های انرژی
1-2 مدیریت ایمنی لوله کشی و یکپارچه‌سازی
1-3 ترک خوردگی توام با تنش خطوط لوله
مراجع
فصل دوم: اصول ترک خوردگی توام با تنش
2-1 تعریف ترک خوردگی توام با تنش
2-3 ملاحظات متالورژی ترک خوردگی توام با تنش
2-3-1 تأثیر مقاومت مواد در ترک خوردگی توام با تنش
2-3-2 اثر ترکیب آلیاژ بر روی ترک خوردگی توام با تنش
2-3-3 تأثیر عملیات حرارتی بر روی ترک خوردگی توام با تنش
2-3-4 رسوب مرزدانه
2-3-5 جداسازی مرزدانه
2-4 الکتروشیمی ترک خوردگی توام با تنش
2-4-1 ترمودینامیک ترک خوردگی توام با تنش
2-4-2 سینتیک ترک خوردگی توام با تنش
2-5 مکانیزم ترک خوردگی توام با تنش
2-5-1 مکانیزم‌های آغازین ترک خوردگی توام با تنش
2-5-2 گسترش انتشار ترک خوردگی توام با تنش
2-5-3 ترویج مکانیکی شکستگی مکانیکی
2-6 اثر هیدروژن بر تخریب ترک خوردگی توام با تنش و هیدروژن
2-6-1 منابع هیدروژن
2-6-2 خصوصیات هیدروژن در فلزات
2-6-3 اثر هیدروژن
2-6-4 مکانیزم آسیب هیدروژن
2-7 نقش میکروگانیسم‌ها در ترک خوردگی توام با تنش
2-7-1 خوردگی میکروبی
2-7-2 میکروارگانیسم‌های درگیر در خوردگی میکروبی
2-7-3 نقش خوردگی میکروبی در فرآیندهای ترک خوردگی توام با تنش
2-8 خستگی خوردگی
2-8-1 ویژگی‌های شکست خستگی
2-8-2 ویژگی‌های خستگی خوردگی
2-8-3 عوامل موثر بر خستگی خوردگی و مدیریت خستگی خوردگی
2-9 مقایسه ترک خوردگی توام با تنش، ترک القایی هیدروژن، خستگی خوردگی
مراجع
فصل سوم: درک ترک خوردگی توام با تنش در خطوط لوله
1-3 مقدمه
2-3 تاریخچه کار عملی ترک خوردگی توام با تنش در لوله‌ها
2-3-1 مورد 1: ترک خوردگی توام با تنش در خطوط لوله انبریج گلاناوان (در خط لوله نفت)
2-3-2 مورد 2: ترک خوردگی توام با تنش لوله‌های ویلیامز لیک (ترک خوردگی توام با تنش در یک خط لوله گاز)
3-3 ویژگی‌های عمومی ترک خوردگی توام با تنش خطوط لوله
3-3-1 ترک خوردگی توام با تنش خطوط لوله با pH بالا
3-3-2 ترک خوردگی توام با تنش pH تقریبا خنثی
3-3-3 خصوصیات ترک خوردن
3-4 شرایط برای ترک خوردگی توام با تنش لوله
3-4-1 محیط‌های خوردگی
3-4-2 حساسیت فولادهای خطوط لوله
3-4-3 تنش
3-5 اهمیت نوسان فشار در لوله‌ها: ترک خوردگی توام با تنش یا خستگی خوردگی
مراجع
فصل چهارم: ترک خوردگی توام با تنش خطوط لوله pH تقریبا خنثی
4-1 مقدمه
4-2 خصوصیات اولیه
4-3 عوامل موثر
4-3-1 پوشش‌ها
4-3-2 حفاظت کاتدیک
4-3-3 مشخصات خاک
4-3-4 میکروارگانیسم‌ها
4-3-5 دما
4-3-6 تنش
4-3-7 متالورژی فولاد
4-4 شروع ترک خوردگی توام با تنش با حفره‌های خوردگی
5-4 مکانیزم انتشار ترک خوردگی توام با تنش
5-4-1 نقش هیدروژن در افزایش خوردگی فولادها
5-4-2 پتانسیل – وابسته به ترک خوردگی توام با تنش pH تقریبا خنثی در خطوط لوله
6-4 مدل‌هایی برای پیشبینی انتشار ترک خوردگی توام با تنش در pH نزدیک به خنثی
مراجع
فصل پنجم: ترک خوردگی توام با pH بالا تنش در خطوط لوله
1-5 مقدمه
2-5 ویژگی‌ها‌ی اولیه
3-5 عوامل مؤثر
3-5-1 پوشش‌ها
3-5-2 حفاظت کاتدیک
3-5-4 میکروارگانیسم‌ها
3-5-5 دما
3-5-6 تنش
3-5-7 متالورژی
4-5 مکانیزم‌های شروع تنش ترک خوردگی اولیه
4-5-1 مکانیزم خوردگی الکتروشیمیایی فولادهای خطوط لوله در لایه نازک الکترولیت کربنات – بیکربنات تحت کنترل شده تحت پوشش پراکنده
4-5-2 مدل مفهومی برای ایجاد ترک خوردگی‌های تنشی در یک الکترولیت کربنات -‌ بیکربنات با pH بالا در یک پوشش تخریب شده
5-5 مکانیزم‌ها برای آغاز ترک خوردگی توام با تنش
5-5-1 پیشرفت انحلال آنودیک در نوک ترک
5-5-2 افزایش خوردگی حفرهای در نوک ترک
5-5-3 ارتباط ساختار مرز دانه
6-5 مدل‌هایی برای پیشبینی سرعت رشد ترک خوردگی توام با تنش pH بالا
مراجع
فصل ششم: ترک خوردگی توام با تنش خطوط لوله در محیط‌های اسیدی
1-6 مقدمه
2-6 ویژگی‌های اولیه
3-6 مکانیزم خوردگی الکتروشیمیایی فولادهای لوله‌ای در محلول‌های خاکی اسیدی
4-6 مکانیزم‌ها برای شروع و انتشار ترک خوردگی توام با تنش
5-6 اثر نرخ کرنش بر روی ترک خوردگی توام با تنش لوله‌ها در خاک‌های اسیدی
مراجع
فصل هفتم: ترک خوردگی توام با تنش در جوش‌های خط لوله
1-7 مقدمه
2-7 مبانی فلز کاری جوش
2-7-1 فرآیندهای جوشکاری
2-7-2 استحکام و میکرو ساختار جوش
2-7-3 پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند جوش
2-7-4 نقص در ضایعات جوش
3-7 جوش لوله: مسائل متالورژی
3-7-1 جوش فولاد X70
3-7-2 جوش فولاد X80
3-7-3 جوش فولاد X100
4-7 جوش لوله: مسائل مکانیکی
4-7-1 تنش باقی‌مانده
4-7-2 سختی سنجی جوش
5-7 جوشکاری لوله: عناصر محیطی
5-7-1 معرفی هیدروژن به جوش‌ها
5-7-2 خوردگی در جوش
5-7-3 الکتروشیمیایی خوردگی موضعی در جوش‌های خطی
6-7 ترک خوردگی توام با تنش در جوش‌های خطوط لوله
6-7-1 اثرات خواص مواد و میکروساختار
6-7-2 اثرات فرآیند جوشکاری
6-7-3 ترک خوردگی توام با تنش هیدروژن سولفید در جوش‌های خط لوله
مراجع
فصل هشتم: تنش ترک خوردگی فولادهای با استحکام بالا
1-8 مقدمه
2-8 توسعه تکنولوژی لوله‌های فولادی با استحکام بالا
2-8-1 تکامل فولادهای خط لوله
2-8-2 فولادهای با استحکام بالا در خط لوله جهانی
3-8 متالوژی فولادهای با استحکام بالا
3-8-1 پردازش ترمو مکانیکی کنترل شده
3-8-2 رفتار آلیاژ
3-8-3 میکروارگانیسم فولادهای با استحکام بالا
3-8 -4 نقص‌های متالورژیکی
4-8 حساسیت فولادهای با استحکام بالا به تخریب هیدروژن
4-8-1 هیدروژن تاول زده و HIC در فولادهای خطوط لوله با استحکام بالا
4-8-2 رفتار نفوذ هیدروژن فولادهای با استحکام بالا
5-8 متالوژی میکروالکترو شیمیایی فولادهای با استحکام بالا
5-8-1 فعالیت میکروالکترو شیمیایی در نقص‌های متالوژیکی
6-8 فرسودگی زودرس فولادهای با استحکام بالا و تاثیر آن بر تنش ترک خوردگی خطوط لوله
6-8-1 اصول پیری (فرسودگی) تنش
6-8-2 پیری کششی فولادهای خطوط لوله با استحکام بالا
6-8-3 تاثیر پیری کششی بر روی تنش ترک خوردگی خطوط لوله با استحکام بالا
7-8 کرنش بر اساس طراحی خطوط لوله فولادی با استحکام بالا
7-8-1 تنش با توجه به حرکت لوله – زمین
7-8-2 اثرات پارامتری بر ترک خوردن لوله‌های تحت SBD
8-8 تاثیر مکانی الکتروشیمیایی خوردگی لوله‌های تحت فشار
مراجع
فصل نهم: مدیریت ترک خوردگی توام با تنش درخط لوله
1-9 ترک خوردگی توام با تنش در مدیریت یکپارچه خطوط لوله
1-9-1 عناصر مدیریت خط لوله
1-9-2 ارزیابی اولیه و تحقیق در مورد حساسیت به ترک خوردگی توام با تنش
1-9-3 طبقه‌بندی شدت ترک خوردگی توام با تنش و ارزیابی بعد از آن
1-9-4 انتخاب محل ترک خوردگی توام با تنش
1-9-5 ارزیابی ریسک تنش ترک خوردگی
2-9 پیشگیری از ترک خوردگی توام با تنش لوله
2-9-1 انتخاب و کنترل مواد
2-9-2 کنترل تنش
2-9-3 کنترل محیط‌ها
3-9 نظارت و شناسایی ترک خوردگی توام با تنش خطوط لوله
3-9-1 بازرسی‌های درون خطی
3-9-2 پیگ‌های هوشمند
3-9-3 بازرسی هیدرواستاتیک
3-9-4 گشتزنی (پاسبانی) خط لوله
4-9 کاهش ترک خوردگی توام با تنش خط لوله
مراجع

 

مشخصات کتاب 

نام کتاب کتاب ترک‌ خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی
نویسنده فرانک چنگ
مترجم محمدعلی مهتدی بناب، معصومه عزیزیان، محمد عزیزیان
ناشر چاپی نشر عطران
سال انتشار ۱۳۹۶
فرمت کتاب چاپی
تعداد صفحات ۴۴۵
زبان فارسی
شابک 978-600-98446-9-2
موضوع کتاب کتاب‌های مهندسی مکانیک