بازرسی بر مبنای ریسک

ریال 75,000,000

بازرسی بر مبنای ریسک (حضوری ) تهران

 

زمان برگزاری :16 و 18 بهمن 1401 /تهران

 

با اعطای گواهی نامه

شناسه محصول: Cs2 دسته:

توضیحات