دوره جامع پیگرانی  (5روزه)

ریال 100,000,000

دوره جامع پیگرانی  (5روزه)

 

مدرس :

روز اول: پیگرانی تمیز کننده؛ اصول و کلیات انواع پیگها (دکتر سورگی)
روز دوم: ایمنی در  پیگرانی تمیز کننده و پیگرانی هوشمند ؛ اصول و استانداردها (دکتر حجتی)

 روز سوم  :پیگرانی تمیز کننده؛ تجربیات و پیشرفتهای اخیر (دکتر سورگی)

 روز چهارم: صحت سنجی؛ تصدیق و تحلیل نتایج توپک هوشمند- (مهندس ملک جوکار)

روز پنجم : بررسی خوردگی خطوط لوله با استفاده از توپکهای هوشمند ( مهندس آبار)

 

با اعطای گواهی نامه

شناسه محصول: Cs2-1-1-1-1 دسته:

توضیحات